News & Events

Video tuyên truyền An toàn giao thông cho trẻ em 2018

Saturday, 17 November 2018 10:54 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Video đồ họa tuyên truyền An toàn giao thông 2018, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng, góp phần giảm ùn tắc giao thông tại các trục đường chính của thành phố vào những giờ cao điểm; đồng thời phối hợp toàn diện trong công tác tuyên truyền An toàn giao thông theo chủ đề năm 2018: “An toàn giao thông cho trẻ em”TuyenTruyenATGTtreem2018

 

Video tuyên truyền An toàn giao thông cho trẻ em 2018

 

VPS


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip