News & Events

Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng

Tuesday, 25 April 2017 10:27 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng thông báo về người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng như sau:


   1. Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí


   Họ và tên: Lê Văn Trung


   Chức vụ: Giám đốc Sở


   Điện thoại cố định: 0236.3822.740


   Điện thoại di động: 0903.580.349


   Hộp thư điện tử: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


   2. Người được ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí


   Trong trường hợp Giám đốc Sở không thể thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thì Giám đốc Sở ủy quyền cho Phó Giám đốc Sở hoặc Trưởng phòng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đối với từng lĩnh vực chuyên môn cụ thể. Việc ủy quyền phát ngôn được thực hiện bằng văn bản, chỉ áp dụng trong từng vụ việc và có thời hạn nhất định.


   Thông tin về người được Giám đốc Sở ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải tại địa chỉ http://www.sgtvt.danang.gov.vn theo quy định.


   3. Địa điểm thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin


   Địa điểm thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại Cơ quan Văn phòng Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng, tầng 14, Trung tâm Hành chính thành phố, số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.


   Trên đây là thông báo về Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng. Kính thông báo đến các cơ quan, đơn vị được biết.


Văn Phòng Sở


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip