News & Events

Triển khai áp dụng Quyết định số 7202/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng

Monday, 31 October 2016 16:23 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 7202/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 “V/v Ban hành Quy trình thực hiện thí điểm việc tiếp nhận, xử lý kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp và nhà đầu tư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”.


   Mục tiêu của Quyết định nhằm tiếp nhận, giải quyết kịp thời, đúng thẩm quyền các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và nhà đầu tư trên địa bàn thành phố, góp phần cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, cải thiện môi trường kinh doanh theo hướng thuận lợi, hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. Đồng thời phát huy tối đa nguồn lực của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố để doanh nghiệp phát triển ổn định, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, đáp ứng khả năng cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế.


   Sở Giao thông Vận tải kính thông báo thông tin nêu trên để các tổ chức, cá nhân và các đơn vị có liên quan biết, triển khai áp dụng.


   Chi tiết Quyết định số 7202/QĐ-UBND xem tại đây.


Nguyễn Tiến Dũng


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip