News & Events

Triển khai thực hiện Quy định về ngăn khoang hành lý đối với xe khách

Wednesday, 29 June 2016 16:12 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Thực hiện Văn bản số 2810/ĐKVN-VAR ngày 22/06/2016 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc kiểm tra khoang hành lý đối với xe khách và Văn bản số 2946/SGTVT-QLVT&PT ngày 21/06/2016 của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng về việc rà soát các điều kiện về an toàn đối với phương tiện vận tải xe khách giường nằm. Từ ngày 01/07/2016 Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng sẽ tiến hành thực hiện việc kiểm tra khoang hành lý đối với xe khách tham gia kiểm định tại Trung tâm (không phải là hành lý xách tay), cụ thể như sau:


   1. Đối với các xe khách sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu sau ngày 01/07/2016, khoang hành lý phải được chia ngăn theo đúng quy định tại điểm 2.19.6, mục 2.19 của QCVN 09:2015/BGTVT. Trung tâm Đăng kiểm sẽ ghi nhận kích thước khoang hành lý lớn nhất (DxRxC) vào hồ sơ kiểm định của phương tiện đúng theo quy định.


   2. Đối với các xe khách đã sản xuất lắp ráp, nhập khẩu trước ngày 01/07/2016, nếu các xe khách có khoang hành lý đã chia ngăn, Trung tâm Đăng kiểm sẽ tiến hành kiểm định theo kích thước khoang hành lý đã được ghi trên hồ sơ kiểm định.


   Đối với các xe khách có khoang hành lý chưa được chia ngăn, đề nghị Lãnh đạo các Doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách phải thực hiện việc chia ngăn khoang hành lý xe khách theo đúng quy định tại Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT: khi đưa xe khách vào tham gia hoạt động vận tải khách theo tuyến cố định, vận tải khách theo hợp đồng, vận tải khách du lịch thì khoang chở hành lý của xe phải được chia thành các ngăn theo quy định tại điểm 2.19.6, mục 2.19 của QCVN 09:2015/BGTVT (có trích dẫn tại phụ lục đính kèm). Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng sẽ tạo điều kiện cho Doanh nghiệp kiểm định 01 kỳ; trong lần kiểm định tới, Doanh nghiệp phải thực hiện việc chia ngăn khoang hành lý đúng theo quy định.


   Doanh nghiệp có thể tham khảo quy định về ngăn khoang hành lý tại: Huongdan_ngankhoanghangly


   Đề nghị các Doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách cho triển khai các nội dung hướng dẫn nêu trên, góp phần đảm bảo an toàn cho phương tiện khi tham gia giao thông. Rất mong được sự quan tâm hợp tác của các Doanh nghiệp.


Bùi Văn Tấn


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip