News & Events

Treo cờ Tổ quốc, khẩu hiệu chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Monday, 16 May 2016 15:11 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Triển khai Thông báo số 64/TB-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc treo cờ Tổ quốc, khẩu hiệu chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Giám đốc Sở Giao thông vận tải có ý kiến chỉ đạo như sau:


   1. Về treo cờ Tổ quốc:


   - Các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện việc treo cờ Tổ quốc trong 02 ngày: ngày 21 tháng 5 năm 2016 và ngày 22 tháng 5 năm 2016.


   - Cảng vụ đường thủy nội địa thành phố Đà Nẵng thông báo cho các đơn vị kinh doanh vận tải du lịch đường thủy treo cờ Tổ quốc trên các tàu du lịch trong thời gian diễn ra bầu cử từ ngày 21 tháng 5 năm 2016 đến hết ngày 22 tháng 5 năm 2016.


   - Trưởng các phòng, ban, đơn vị thông báo đến công chức, viên chức và người lao động của đơn vị mình thực hiện việc treo cờ Tổ quốc tại nhà trong thời gian diễn ra bầu cử (từ ngày 21 tháng 5 năm 2016 đến hết ngày 22 tháng 5 năm 2016).


   2. Về treo khẩu hiệu tuyên truyền:


   - Các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện treo khẩu hiệu theo nội dung tại Hướng dẫn số 04/HD-BTGTU ngày 17/02/2016 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 và Công văn số 182-CV/BTGTU ngày 18/3/2016 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về đính chính khẩu hiệu tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.


   - Thời gian thực hiện: Từ nay đến hết ngày 22/5/2016.


   3. Về đảm bảo an ninh trật tự trong ngày bầu cử:


   Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở tổ chức nghiêm túc việc trực cơ quan, bảo đảm an ninh trật tự trong ngày bầu cử.


VPS


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip