News & Events

Thanh tra Sở GTVT Đà Nẵng tập huấn nghiệp vụ công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Friday, 01 December 2017 14:09 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Chiều ngày 30/11/2017, Thanh tra Sở GTVT thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

 

ThanhTraSoGTVTTapHuanNghiepVu
Chánh Thanh tra Sở GTVT Đà Nẵng triển khai hội nghị


   Hơn 40 Thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc lực lượng Thanh tra Sở GTVT Đà Nẵng tham dự Hội nghị đã được nghe giới thiệu những vấn đề mới trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, với các nội dung cụ thể gồm:


   - Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.


   - Thông tư số 37/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 của Bộ GTVT quy định biểu mẫu biên bản, biểu mẫu quyết định sử dụng xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt.


   Báo cáo viên tại Hội nghị cũng đã hướng dẫn cách thức lập một Biên bản vi phạm hành chính; thảo luận và giải đáp những nội dung còn vướng mắc trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.


   Được biết, triển khai thực hiện Thông tư số 37/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 của Bộ GTVT, Thanh tra Sở GTVT Đà Nẵng đã sửa đổi, bổ sung Phần mềm Quản lý hồ sơ xử lý vi phạm hành chính để kịp đưa vào sử dụng kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2017.


Trần Lành - Thanh Tra Sở GTVT


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip