News & Events

Phê duyệt Đề án định hướng phát triển đường bay trực tiếp giữa Việt Nam và các quốc gia, địa bàn trọng điểm nhằm thúc đẩy đầu tư phát triển, tăng cường giao lưu, hội nhập quốc tế

Thursday, 11 January 2018 15:36 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 28/12/2017, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án định hướng phát triển đường bay trực tiếp giữa Việt Nam và các quốc gia, địa bàn trọng điểm nhằm thúc đẩy đầu tư phát triển, tăng cường giao lưu, hội nhập quốc tế (Quyết định được kính kèm cuối bài viết)


   Theo đó, sẽ định hướng phát triển đường bay trực tiếp giữa Việt Nam và các thị trường trọng điểm gồm Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Malaixia, Nga, Đức, Úc, Pháp, Anh và Ấn Độ cũng như các thị trường tiềm năng khác như Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất, Nam Phi…của các hãng không Việt Nam và nước ngoài để thúc đẩy đầu tư phát triển, tăng cường giao lưu, hội nhập quốc tế. Trong đó, từ thành phố Đà Nẵng sẽ định hướng mở các đường bay mới đến Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaixia.


P. KHĐT


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip