News & Events

Sở GTVT thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị triển khai Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng

Tuesday, 02 April 2019 14:07 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Triển khai thực hiện Kế hoạch số 115/KH-SGTVT ngày 09/01/2019 về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 và Kế hoạch số 333/KH-SGTVT ngày 22/01/2019 về triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng, sáng ngày 30 tháng 3 năm 2019 Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị triển khai Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng.

 

HoiNghiTapHuanLuatPhongChongthamNhung


   Hội nghị có sự tham gia của toàn thể công chức, viên chức và người lao động công tác tại cơ quan Sở, Thanh tra Sở; lãnh đạo và trưởng, phó phòng, cán bộ phụ trách công tác tiếp dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng của các đơn vị trực thuộc Sở. Các đối tượng tham gia hội nghị đã được phổ biến, quán triệt các nội dung của Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng, trong đó tập trung vào những điểm mới, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019 (Luật Tố cáo) và từ ngày 01/7/2019 (Luật Phòng, chống tham nhũng).


   Các nội dung triển khai tại hội nghị là cơ sở quan trọng để công chức, viên chức và người lao động tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian đến.


Trần Lành - TTS


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip