News & Events

Quy định về một số nội dung trong mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng

Thursday, 14 March 2019 15:29 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 11/3/2019, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành quy định về một số nội dung trong mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵngdefault NoImage


   Theo đó, đối với nguồn kinh phí mua sắm thường xuyên từ nguồn ngân sách nhà nước: hàng năm vào thời điểm xây dựng dự toán ngân sách, các cơ quan, tổ chức, đơn vị xác định nhu cầu, kế hoạch mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ và tổng hợp vào dự toán chi ngân sách của đơn vị mình, gửi cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) thẩm định, tổng hợp vào dự toán chi ngân sách của ngành, lĩnh vực để gửi cơ quan tài chính xem xét, tổng hopwj vào dự toán ngân sách trình UBND thành phố cùng cấp quyết định theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật có liên quan sau khi được HĐND phê chuẩn.


   Đối với nguồn Quỹ phát triển hoạt động sử nghiệp và các nguồn kinh phí được để lại sử dụng theo quy định của đơn vị sự nghiệp công lập: Hàng năm vào thời điểm xây dựng dự toán ngân sách, các đơn vị xác định nhu cầu, kế hoạch mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ, gửi cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) thẩm định, tổng hợp gửi cơ quan tài chính xem xét, báo cáo UBND cùng cấp về việc sử dụng nguồn kinh phí để thực hiện mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ.


   Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành từ ngày 21/3/2019 và thay thế Chương II và các nội dung khác liên quan đên công tác mua sắm hoặc thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ được quy định tại Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 20/5/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng.


   Chi tiết theo file đính kèm.


P. TCKT

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (18-2019 QĐ_UBND.pdf)18-2019 QĐ_UBND.pdf[ ]3856 Kb

CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip