Calendar

51.  Lịch Công tác tuần 34 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 20/8/2018 đến 24/8/2018)
52.  Lịch Công tác tuần 33 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 13/8/2018 đến 17/8/2018)
53.  Lịch Công tác tuần 32 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 06/8/2018 đến 10/8/2018)
54.  Lịch Công tác tuần 31 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 30/7/2018 đến 03/8/2018)
55.  Lịch Công tác tuần 30 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 23/7/2018 đến 27/7/2018)
56.  Lịch Công tác tuần 29 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 16/7/2018 đến 20/7/2018)
57.  Lịch Công tác tuần 28 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 09/7/2018 đến 13/7/2018)
58.  Lịch Công tác tuần 27 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 02/7/2018 đến 06/7/2018)
59.  Lịch Công tác tuần 26 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 25/6/2018 đến 29/6/2018)
60.  Lịch Công tác tuần 25 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 18/6/2018 đến 22/6/2018)
61.  Lịch Công tác tuần 24 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 11/6/2018 đến 15/6/2018)
62.  Lịch Công tác tuần 23 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 04/6/2018 đến 08/6/2018)
63.  Lịch Công tác tuần 22 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 28/5/2018 đến 01/6/2018)
64.  Lịch Công tác tuần 21 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 21/5/2018 đến 25/5/2018)
65.  Lịch Công tác tuần 20 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 14/5/2018 đến 18/5/2018)
66.  Lịch Công tác tuần 19 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 07/5/2018 đến 11/5/2018)
67.  Lịch Công tác tuần 18 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 30/4/2018 đến 04/5/2018)
68.  Lịch Công tác tuần 17 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 23/4/2018 đến 27/4/2018)
69.  Lịch Công tác tuần 16 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 16/4/2018 đến 20/4/2018)
70.  Lịch Công tác tuần 15 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 09/4/2018 đến 13/4/2018)
71.  Lịch Công tác tuần 14 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 02/4/2018 đến 06/4/2018)
72.  Lịch Công tác tuần 13 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 26/3/2018 đến 30/3/2018)
73.  Lịch Công tác tuần 12 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 19/3/2018 đến 23/3/2018)
74.  Lịch Công tác tuần 11 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 12/3/2018 đến 16/3/2018)
75.  Lịch Công tác tuần 10 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 05/3/2018 đến 09/3/2018)
76.  Lịch Công tác tuần 09 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 26/02/2018 đến 02/3/2018)
77.  Lịch Công tác tuần 08 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 19/02/2018 đến 23/02/2018)
78.  Lịch Công tác tuần 07 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 12/02/2018 đến 18/02/2018)
79.  Lịch Công tác tuần 06 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 05/02/2018 đến 09/02/2018)
80.  Lịch Công tác tuần 05 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 29/01/2018 đến 02/02/2018)
81.  Lịch Công tác tuần 04 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 22/01/2018 đến 26/01/2018)
82.  Lịch Công tác tuần 03 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 15/01/2018 đến 19/01/2018)
83.  Lịch Công tác tuần 02 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 08/01/2018 đến 12/01/2018)
84.  Lịch Công tác tuần 01 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 01/01/2018 đến ngày 05/01/2018)
85.  Lịch Công tác tuần 52 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 25/12/2017 đến 29/12/2017)
86.  Lịch Công tác tuần 51 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 18/12/2017 đến 22/12/2017)
87.  Lịch Công tác tuần 50 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 11/12/2017 đến 15/12/2017)
88.  Lịch Công tác tuần 49 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 04/12/2017 đến 08/12/2017)
89.  Lịch Công tác tuần 48 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 27/11/2017 đến 01/12//2017)
90.  Lịch Công tác tuần 47 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 20/11/2017 đến 24/11/2017)
91.  Lịch Công tác tuần 46 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 13/11/2017 đến 17/11/2017)
92.  Lịch Công tác tuần 45 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 06/11/2017 đến 10/11/2017)
93.  Lịch Công tác tuần 44 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 30/10/2017 đến 04/11//2017)
94.  Lịch Công tác tuần 43 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 23/10/2017 đến 27/10/2017)
95.  Lịch Công tác tuần 42 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 16/10/2017 đến 20/10/2017)
96.  Lịch Công tác tuần 41 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 09/10/2017 đến 13/10/2017)
97.  Lịch Công tác tuần 40 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 02/10/2017 đến 06/10/2017)
98.  Lịch Công tác tuần 39 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 25/9/2017 đến 29/9/2017)
99.  Lịch Công tác tuần 38 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 18/9/2017 đến 22/9/2017)
100.  Lịch Công tác tuần 37 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 11/9/2017 đến 15/9/2017)
 

Sông hanEU  

Video clip