Calendar

201.  Lịch công tác tuần 40 của lãnh đạo Sở GTVT TP Đà Nẵng (từ ngày 28/9/2015 đến ngày 02/10/2015
202.  Lịch công tác tuần 39 của lãnh đạo Sở GTVT TP Đà Nẵng (từ ngày 21/9/2015 đến ngày 1825/9/2015
203.  Lịch công tác tuần 38 của lãnh đạo Sở GTVT TP Đà Nẵng (từ ngày 14/9/2015 đến ngày 18/9/2015
204.  Lịch công tác tuần 37 của lãnh đạo Sở GTVT TP Đà Nẵng (từ ngày 07/9/2015 đến ngày 11/9/2015
205.  Lịch công tác tuần 36 của lãnh đạo Sở GTVT TP Đà Nẵng (từ ngày 31/8/2015 đến ngày 04/9/2015)
206.  Lịch công tác tuần 35 của lãnh đạo Sở GTVT TP Đà Nẵng (từ ngày 24/8/2015 đến ngày 28/8/2015)
207.  Lịch công tác tuần 34 của lãnh đạo Sở GTVT TP Đà Nẵng (từ ngày 17/8/2015 đến ngày21/8/2015)
208.  Lịch công tác tuần 33 của lãnh đạo Sở GTVT TP Đà Nẵng (từ ngày 10/8/2015 đến ngày14/8/2015)
209.  Lịch công tác tuần 32 của lãnh đạo Sở GTVT TP Đà Nẵng (từ ngày 03/8/2015 đến ngày 07/8/2015)
210.  Lịch công tác tuần 31 của lãnh đạo Sở GTVT TP Đà Nẵng (từ ngày 27/7/2015 đến ngày 31/7/2015)
211.  Lịch công tác tuần 30 của lãnh đạo Sở GTVT TP Đà Nẵng (từ ngày 20/7/2015 đến ngày 24/7/2015)
212.  Lịch công tác tuần 29 của lãnh đạo Sở GTVT TP Đà Nẵng (từ ngày 13/7/2015 đến ngày 17/7/2015)
213.  Lịch công tác tuần 28 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 06/7/2015 đến ngày 10/7/2015)
214.  Lịch công tác tuần 27 của lãnh đạo Sở GTVT ĐN (từ ngày 29/6/2015 đến 03/7/2015)
215.  Lịch Công tác tuần 26 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 22/6/2015 đến 26/6/2015)
216.  Lịch công tác tuần 25 của lãnh đạo Sở GTVT ĐN (từ ngày 15/6/2015 đến 19/6/2015)
217.  Lịch công tác tuần 24 của lãnh đạo Sở GTVT ĐN (từ ngày 08/6/2015 đến 12/6/2015)
218.  Lịch công tác tuần 23 của lãnh đạo Sở GTVT ĐN (từ ngày 01/6/2015 đến 05/6/2015)
219.  Lịch công tác tuần 21 của lãnh đạo Sở GTVT ĐN (từ ngày 18/5/2015 đến 22/5/2015)
220.  Lịch công tác tuần 20 của lãnh đạo Sở GTVT ĐN (Từ ngày 11/05/2015 đến 15/05/2015)
221.  Lịch công tác tuần 19 của lãnh đạo Sở GTVT ĐN (Từ ngày 04/05/2015 đến 08/05/2015)
222.  Lịch công tác tuần 18 của lãnh đạo Sở GTVT ĐN (Từ ngày 27/04/2015 đến 01/05/2015)
223.  Lịch công tác tuần 17 của lãnh đạo Sở GTVT ĐN (Từ ngày 20/04/2015 đến 25/04/2015)
224.  Lịch công tác tuần 16 của lãnh đạo Sở GTVT ĐN (Từ ngày 13/04/2015 đến 17/04/2015)
225.  Lịch công tác tuần 15 của lãnh đạo Sở GTVT ĐN (Từ ngày 06/04/2015 đến 10/04/2015)
226.  Lịch công tác tuần 14 của lãnh đạo Sở GTVT ĐN (Từ ngày 30/03/2015 đến 03/04/2015)
227.  Lịch công tác tuần 13 của lãnh đạo Sở GTVT ĐN (Từ ngày 23/03/2015 đến 27/03/2015)
228.  Lịch công tác tuần 12 của lãnh đạo Sở GTVT ĐN (Từ ngày 16/03/2015 đến 20/03/2015)
229.  Lịch công tác tuần 11 của lãnh đạo Sở GTVT ĐN (Từ ngày 09/03/2015 đến 13/03/2015)
230.  Lịch công tác tuần 10 của lãnh đạo Sở GTVT ĐN (Từ ngày 02/03/2015 đến 06/03/2015)
231.  Lịch công tác tuần 08-09 của Lãnh đạo Sở GTVT ĐN (từ ngày 16/02/2015 đến 27/02/2015)
232.  Lịch công tác tuần 07 của lãnh đạo Sở GTVT ĐN (Từ ngày 09/02/2015 đến 14/02/2015)
233.  Lịch công tác tuần 06 của lãnh đạo Sở GTVT ĐN (Từ ngày 02/02/2015 đến 06/02/2015)
234.  Lịch công tác tuần 05 của lãnh đạo Sở GTVT ĐN (Từ ngày 26/01/2015 đến 30/01/2015)
235.  Lịch công tác tuần 04 của lãnh đạo Sở GTVT ĐN (Từ ngày 19/01/2015 đến 23/01/2015)
236.  Lịch công tác tuần 03 của lãnh đạo Sở GTVT ĐN (Từ ngày 13/01/2015 đến 16/01/2015)
237.  Lịch công tác tuần 02 của lãnh đạo Sở GTVT ĐN (Từ ngày 05/01/2015 đến 09/01/2015)
238.  Lịch công tác tuần 01 của lãnh đạo Sở GTVT ĐN (Từ ngày 29/12/2014 đến 02/01/2015)
239.  Lịch công tác tuần 52 của lãnh đạo Sở GTVT ĐN (từ ngày 22/12 đến 27/12/2014)
240.  Lịch công tác tuần 51 của lãnh đạo Sở GTVT ĐN (Từ ngày 15/12/2014 đến 19/12/2014)
241.  Lịch công tác tuần 50 của lãnh đạo Sở GTVT ĐN (Từ ngày 08/12/2014 đến 12/12/2014)
242.  Lịch công tác tuần 49 của lãnh đạo Sở GTVT ĐN (Từ ngày 01/12/2014 đến 05/12/2014)
243.  Lịch công tác tuần 48 của lãnh đạo Sở GTVT ĐN (Từ ngày 24/11/2014 đến 28/11/2014)
244.  Lịch công tác tuần 47 của lãnh đạo Sở GTVT ĐN (Từ ngày 17/11/2014 đến 21/11/2014)
245.  Lịch công tác tuần 46 của lãnh đạo Sở GTVT ĐN (Từ ngày 10/11/2014 đến 14/11/2014)
246.  Lịch công tác tuần 45 của lãnh đạo Sở GTVT ĐN (Từ ngày 03/11/2014 đến 07/11/2014)
247.  Lịch công tác tuần 44 của lãnh đạo Sở GTVT ĐN (Từ ngày 27/10/2014 đến 31/10/2014)
248.  Lịch công tác tuần 43 của lãnh đạo Sở GTVT ĐN (Từ ngày 20/10 đến 24/10/2014)
249.  Lịch công tác tuần 42 của lãnh đạo Sở GTVT ĐN (Từ ngày 13/10/2014 đến 17/10/2014)
250.  Lịch công tác tuần 41 của lãnh đạo Sở GTVT ĐN (Từ ngày 06/10/2014 đến 10/10/2014)
 

Sông hanEU  

Video clip