Calendar

151.  Lịch Công tác tuần 01 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 02/01/2017 đến 06/01/2017)
152.  Lịch Công tác tuần 53 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 26/12/2016 đến 30/12/2019
153.  Lịch Công tác tuần 52 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 19/12/2016 đến 23/12/2016)
154.  Lịch Công tác tuần 51 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 12/12/2016 đến 16/12/2016)
155.  Lịch Công tác tuần 50 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 05/12/2016 đến 09/12/2019
156.  Lịch Công tác tuần 49 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 28/11/2016 đến 02/12/2016)
157.  Lịch Công tác tuần 48 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 21/11/2016 đến 04/11/2016)
158.  Lịch Công tác tuần 47 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 14/11/2016 đến 18/11/2016)
159.  Lịch Công tác tuần 46 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 07/11/2016 đến 11/11/2016)
160.  Lịch Công tác tuần 45 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 31/10/2016 đến 04/11/2016)
161.  Lịch Công tác tuần 44 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 24/10/2016 đến 28/10/2016)
162.  Lịch Công tác tuần 43 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 17/10/2016 đến 21/10/2016)
163.  Lịch Công tác tuần 42 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 10/10/2016 đến 14/10/2019
164.  Lịch Công tác tuần 41 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 03/10/2016 đến 07/10/2016)
165.  Lịch Công tác tuần 40 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 26/9/2016 đến 30/9/2016)
166.  Lịch Công tác tuần 39 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 19/9/2016 đến 23/9/2019
167.  Lịch Công tác tuần 38 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 12/9/2016 đến 16/9/2016)
168.  Lịch Công tác tuần 37 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 05/9/2016 đến 09/9/2016)
169.  Lịch Công tác tuần 36 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 29/8/2016 đến 02/9/2016)
170.  Lịch Công tác tuần 35 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 22/8/2016 đến 26/8/2016)
171.  Lịch Công tác tuần 34 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 15/8/2016 đến 19/8/2016)
172.  Lịch Công tác tuần 33 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 08/8/2016 đến 12/8/2016)
173.  Lịch Công tác tuần 32 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 01/8/2016 đến 05/8/2016)
174.  Lịch Công tác tuần 31 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 25/7/2016 đến 29/7/2016)
175.  Lịch Công tác tuần 30 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 18/7/2016 đến 22/7/2016)
176.  Lịch Công tác tuần 29 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 11/7/2016 đến 15/7/2016)
177.  Lịch Công tác tuần 28 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 04/7/2016 đến 08/7/2016)
178.  Lịch Công tác tuần 27 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 27/6/2016 đến 01/7/2016)
179.  Lịch Công tác tuần 26 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 20/6/2016 đến 24/6/2016)
180.  Lịch Công tác tuần 25 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 13/6/2016 đến 17/6/2016)
181.  Lịch Công tác tuần 24 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 06/6/2016 đến 10/6/2016)
182.  Lịch Công tác tuần 23 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 30/5/2016 đến 03/6/2016)
183.  Lịch Công tác tuần 22 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 23/5/2016 đến 27/5/2016)
184.  Lịch Công tác tuần 21 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 11/5/2016 đến 20/5/2016)
185.  Lịch Công tác tuần 20 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 09/4/2016 đến 13/4/2016)
186.  Lịch Công tác tuần 19 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 02/5/2016 đến 06/5/2016)
187.  Lịch Công tác tuần 18 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 25/4/2016 đến 29/4/2016)
188.  Lịch Công tác tuần 17 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày18/4/2016 đến 22/4/2016)
189.  Lịch Công tác tuần 16 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 11/4/2016 đến 15/4/2016)
190.  Lịch Công tác tuần 15 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 04/4/2016 đến 08/4/2016)
191.  Lịch Công tác tuần 14 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày28/3/2016 đến 01/4/2016)
192.  Lịch Công tác tuần 13 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 21/3/2016 đến 25/3/2016)
193.  Lịch Công tác tuần 12 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 14/3/2016 đến 183/2016)
194.  Lịch Công tác tuần 11 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 07/3/2016 đến 11/3/2016)
195.  Lịch Công tác tuần 10 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 29/02/2016 đến 04/3/2016)
196.  Lịch Công tác tuần 09 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 22/02/2016 đến 26/02/2016)
197.  Lịch Công tác tuần 08 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 15/02/2016 đến 19/02/2016)
198.  Lịch Công tác tuần 06 của lãnh đạo Sở GTVT TP Đà Nẵng (từ ngày 01/02/2016 đến ngày 05/02/2016)
199.  Lịch công tác tuần 05 của lãnh đạo Sở GTVT TP Đà Nẵng (từ ngày 25/01/2016 đến ngày 29/01/2016
200.  Lịch công tác tuần 04 của lãnh đạo Sở GTVT TP Đà Nẵng (từ ngày 18/01/2016 đến ngày22/01/2016
 

Sông hanEU  

Video clip