Calendar

1.  Lịch Công tác tuần 39 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 24/9/2018 đến 28/9/2018)
2.  Lịch Công tác tuần 38 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 17/9/2018 đến 21/9/2018)
3.  Lịch Công tác tuần 37 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 10/9/2018 đến 14/9/2018)
4.  Lịch Công tác tuần 36 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 03/9/2018 đến 07/9/2018)
5.  Lịch Công tác tuần 35 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 27/8/2018 đến 31/8/2018)
6.  Lịch Công tác tuần 34 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 20/8/2018 đến 24/8/2018)
7.  Lịch Công tác tuần 33 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 13/8/2018 đến 17/8/2018)
8.  Lịch Công tác tuần 32 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 06/8/2018 đến 10/8/2018)
9.  Lịch Công tác tuần 31 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 30/7/2018 đến 03/8/2018)
10.  Lịch Công tác tuần 30 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 23/7/2018 đến 27/7/2018)
11.  Lịch Công tác tuần 29 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 16/7/2018 đến 20/7/2018)
12.  Lịch Công tác tuần 28 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 09/7/2018 đến 13/7/2018)
13.  Lịch Công tác tuần 27 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 02/7/2018 đến 06/7/2018)
14.  Lịch Công tác tuần 26 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 25/6/2018 đến 29/6/2018)
15.  Lịch Công tác tuần 25 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 18/6/2018 đến 22/6/2018)
16.  Lịch Công tác tuần 24 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 11/6/2018 đến 15/6/2018)
17.  Lịch Công tác tuần 23 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 04/6/2018 đến 08/6/2018)
18.  Lịch Công tác tuần 22 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 28/5/2018 đến 01/6/2018)
19.  Lịch Công tác tuần 21 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 21/5/2018 đến 25/5/2018)
20.  Lịch Công tác tuần 20 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 14/5/2018 đến 18/5/2018)
21.  Lịch Công tác tuần 19 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 07/5/2018 đến 11/5/2018)
22.  Lịch Công tác tuần 18 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 30/4/2018 đến 04/5/2018)
23.  Lịch Công tác tuần 17 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 23/4/2018 đến 27/4/2018)
24.  Lịch Công tác tuần 16 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 16/4/2018 đến 20/4/2018)
25.  Lịch Công tác tuần 15 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 09/4/2018 đến 13/4/2018)
26.  Lịch Công tác tuần 14 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 02/4/2018 đến 06/4/2018)
27.  Lịch Công tác tuần 13 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 26/3/2018 đến 30/3/2018)
28.  Lịch Công tác tuần 12 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 19/3/2018 đến 23/3/2018)
29.  Lịch Công tác tuần 11 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 12/3/2018 đến 16/3/2018)
30.  Lịch Công tác tuần 10 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 05/3/2018 đến 09/3/2018)
31.  Lịch Công tác tuần 09 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 26/02/2018 đến 02/3/2018)
32.  Lịch Công tác tuần 08 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 19/02/2018 đến 23/02/2018)
33.  Lịch Công tác tuần 07 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 12/02/2018 đến 18/02/2018)
34.  Lịch Công tác tuần 06 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 05/02/2018 đến 09/02/2018)
35.  Lịch Công tác tuần 05 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 29/01/2018 đến 02/02/2018)
36.  Lịch Công tác tuần 04 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 22/01/2018 đến 26/01/2018)
37.  Lịch Công tác tuần 03 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 15/01/2018 đến 19/01/2018)
38.  Lịch Công tác tuần 02 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 08/01/2018 đến 12/01/2018)
39.  Lịch Công tác tuần 01 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 01/01/2018 đến ngày 05/01/2018)
40.  Lịch Công tác tuần 52 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 25/12/2017 đến 29/12/2017)
41.  Lịch Công tác tuần 51 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 18/12/2017 đến 22/12/2017)
42.  Lịch Công tác tuần 50 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 11/12/2017 đến 15/12/2017)
43.  Lịch Công tác tuần 49 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 04/12/2017 đến 08/12/2017)
44.  Lịch Công tác tuần 48 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 27/11/2017 đến 01/12//2017)
45.  Lịch Công tác tuần 47 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 20/11/2017 đến 24/11/2017)
46.  Lịch Công tác tuần 46 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 13/11/2017 đến 17/11/2017)
47.  Lịch Công tác tuần 45 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 06/11/2017 đến 10/11/2017)
48.  Lịch Công tác tuần 44 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 30/10/2017 đến 04/11//2017)
49.  Lịch Công tác tuần 43 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 23/10/2017 đến 27/10/2017)
50.  Lịch Công tác tuần 42 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 16/10/2017 đến 20/10/2017)
 

Sông hanEU  

Video clip