Calendar

1.  Lịch Công tác tuần 49 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 02/12/2019 đến 06/12/2019)
2.  Lịch Công tác tuần 48 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 25/11/2019 đến 29/11/2019)
3.  Lịch Công tác tuần 47 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 18/11/2019 đến 22/11/2019)
4.  Lịch Công tác tuần 46 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 11/11/2019 đến 15/11/2019)
5.  Lịch Công tác tuần 45 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 04/11/2019 đến 08/11/2019)
6.  Lịch Công tác tuần 44 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 28/10/2019 đến 01/11/2019)
7.  Lịch Công tác tuần 43 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 21/10/2019 đến 25/10/2019)
8.  Lịch Công tác tuần 42 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 14/10/2019 đến 18/10/2019)
9.  Lịch Công tác tuần 41 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 07/10/2019 đến 11/10/2019)
10.  Lịch Công tác tuần 39 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 23/9/2019 đến 27/9/2019)
11.  Lịch Công tác tuần 38 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 16/9/2019 đến 20/9/2019)
12.  Lịch Công tác tuần 37 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 09/9/2019 đến 13/9/2019)
13.  Lịch Công tác tuần 36 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 02/9/2019 đến 06/9/2019)
14.  Lịch Công tác tuần 35 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 26/8/2019 đến 30/8/2019)
15.  Lịch Công tác tuần 34 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 19/8/2019 đến 23/8/2019)
16.  Lịch Công tác tuần 33 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 12/8/2019 đến 16/8/2019)
17.  Lịch Công tác tuần 32 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 05/8/2019 đến 09/8/2019)
18.  Lịch Công tác tuần 31 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 29/7/2019 đến 02/8/2019)
19.  Lịch Công tác tuần 30 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 22/7/2019 đến 26/7/2019)
20.  Lịch Công tác tuần 29 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 15/7/2019 đến 19/7/2019)
21.  Lịch Công tác tuần 28 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 08/7/2019 đến 12/7/2019)
22.  Lịch Công tác tuần 27 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 01/7/2019 đến 05/7/2019)
23.  Lịch Công tác tuần 26 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 24/6/2019 đến 28/6/2019)
24.  Lịch Công tác tuần 25 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 17/6/2019 đến 21/6/2019)
25.  Lịch Công tác tuần 24 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 10/6/2019 đến 14/6/2019)
26.  Lịch Công tác tuần 23 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 03/6/2019 đến 07/6/2019)
27.  Lịch Công tác tuần 22 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 27/5/2019 đến 31/5/2019)
28.  Lịch Công tác tuần 21 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 20/5/2019 đến 24/5/2019)
29.  Lịch Công tác tuần 20 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 13/5/2019 đến 17/5/2019)
30.  Lịch Công tác tuần 19 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 06/5/2019 đến 10/5/2019)
31.  Lịch Công tác tuần 18 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 29/4/2019 đến 04/5/2019)
32.  Lịch Công tác tuần 17 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 22/4/2019 đến 26/4/2019)
33.  Lịch Công tác tuần 16 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 15/4/2019 đến 19/4/2019)
34.  Lịch Công tác tuần 15 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 08/4/2019 đến 12/4/2019)
35.  Lịch Công tác tuần 14 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 01/4/2019 đến 05/4/2019)
36.  Lịch Công tác tuần 13 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 25/3/2019 đến 29/3/2019)
37.  Lịch Công tác tuần 12 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 18/3/2019 đến 22/3/2019)
38.  Lịch Công tác tuần 11 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 11/3/2019 đến 15/3/2019)
39.  Lịch Công tác tuần 10 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 04/3/2019 đến 08/3/2019)
40.  Lịch Công tác tuần 09 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 25/02/2019 đến 01/3/2019)
41.  Lịch Công tác tuần 08 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 18/02/2019 đến 22/02/2019)
42.  Lịch Công tác tuần 06 và 07 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 04/02/2019 đến 15/02/2019)
43.  Lịch Công tác tuần 05 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 28/01/2019 đến 01/02/2019)
44.  Lịch Công tác tuần 04 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 21/01/2019 đến 25/01/2019)
45.  Lịch Công tác tuần 03 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 14/01/2019 đến 18/01/2019)
46.  Lịch Công tác tuần 02 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 07/01/2019 đến 11/01/2019)
47.  Lịch Công tác tuần 01 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 31/12/2018 đến 05/01/2019)
48.  Lịch Công tác tuần 52 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 24/12/2018 đến 28/12/2018)
49.  Lịch Công tác tuần 51 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 17/12/2018 đến 21/12/2018)
50.  Lịch Công tác tuần 50 của lãnh đạo Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (từ ngày 10/12/2018 đến 14/12/2018)
 

Sông hanEU  

Video clip