News & Events

Xin chủ trương lập điều chỉnh quy hoạch giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng

Thursday, 11 January 2018 07:47 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 04/01/2018, Sở Giao thông vận tải có văn bản số 62/SGTVT-KH xin chủ trương UBND thành phố cho phép triển khai khảo sát, nghiên cứu lập điều chỉnh Quy hoạch giao thông vận tải thành phố (Lập Quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050) song song với quá trình lập điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố.


   Việc triển khai lập Quy hoạch sẽ tạo điều kiện thuận lợi khi tham gia góp ý cho điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, cũng như điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố đang triển khai; góp phần triển khai kịp thời, đồng bộ, thống nhất với quá trình lập điều chỉnh quy hoạch phát triển KT-XH, quy hoạch chung cũng như phù hợp với yêu cầu thực tế phát triển đặt ra.


P. KHĐT


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip