Thông Tin Cần Biết

Friday, 14 August 2009 09:58 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

 Các tuyến xe buýt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
(Gồm 5 tuyến trợ giá và 6 tuyến không trợ giá)

 

STT Tên tuyến Hoạt động Trợ giá
1 Tuyến số 1: Bến xe Trung tâm Đà Nẵng - Bến xe Hội An                    
                 
2 Tuyến số 2: Kim Liên - Chợ Hàn  
3 Tuyến số 3: Bến xe Trung tâm Đà Nẵng - Bến xe Ái Nghĩa    
4 Tuyến số 4: Đà Nẵng - Tam Kỳ    
5 Tuyến số 5: Nguyễn Tất Thành - Xuân Diệu 10/12/2016 x 
6 Tuyến số 6: Bến xe Trung tâm Đà Nẵng - Phú Đa (Duy Xuyên)    
7 Tuyến số 7: Xuân Diệu - Metro - Phạm Hùng 10/12/2016
x 
8 Tuyến số 8: Thọ Quang - Phạm Hùng 01/01/2017
x 
9 Tuyến số 9: Thọ Quang (Đà Nẵng) - Quế Sơn (Quảng Nam)    
10 Tuyến số 11: Xuân Diệu - Siêu Thị Lotte 10/12/2016 x 
11 Tuyến số 12: Thọ Quang - Trường Sa 01/01/2017 x 

CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip