Bus station

Công bố đưa bến xe thành phố Tuy Hòa vào khai thác

Thursday, 29 October 2015 13:56 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

    Ngày 16 tháng 10 năm 2015, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Yên đã ban hành Quyết định số 689/QĐ-SGTVT về việc đưa bến xe khách Thành phố Tuy Hòa vào khai thác với các nội dung sau:


    Tên: Bến xe khách thành phố Tuy Hòa;


    Đơn vị trực tiếp quản lý, khai thác: Ban quản lý bến xe khách thành phố Tuy Hòa (trực thuộc Phòng Quản lý đô thị TP Tuy Hòa);


   Địa chỉ bến xe: 41 Nguyễn Trãi, Phường 4, TP Tuy Hòa, Phú Yên;


   Tổng diện tích tích đất: 5.000 m2;


   Tiêu chuẩn bến xe khách loại 6;


    Mã số bến 12


   Các Doanh nghiệp vận tải trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có nhu cầu mở tuyến đi đến Bến xe thành phố Tuy Hòa, lập hồ sơ mở tuyến thông qua hai Sở Giao thông vận tải, để được tham gia khai thác tuyến trên./.


Hồ Bảo Uyên


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip