Bus station

Công bố đưa bến xe huyện Sông Hinh vào khai thác

Thursday, 20 August 2015 11:23 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 10 tháng 08 năm 2015, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Yên đã ban hành Quyết định số 509/QĐ-SGTVT, về việc đưa bến xe khách huyện Sông Hinh vào khai thác với các nội dung sau:


   Tên: Bến xe huyện Sông Hinh;


   Đơn vị trực tiếp quản lý, khai thác: Ban quản lý bến xe huyện Sông Hinh (trực thuộc UBND thị trấn Hai Riêng);


   Địa chỉ bến xe: Khu phố 4, Thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, Phú Yên;


   Tổng diện tích tích đất: 7783 m2;


   Tiêu chuẩn bến xe khách: loại 4, Mã số bến 14.


   Các Doanh nghiệp vận tải trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có nhu cầu mở tuyến đi đến Bến xe huyện Sông Hinh, lập hồ sơ mở tuyến thông qua hai Sở Giao thông vận tải, để được tham gia khai thác tuyến trên.


Phạm Thị Thu Hà


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip