Bus station

Công bố đưa bến xe khách Móng Cái vào khai thác

Wednesday, 20 May 2015 08:21 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

    Ngày 06 tháng 05 năm 2015, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 1598/QĐ-SGTVT, về việc đưa bến xe khách Móng Cái vào khai thác với các nội dung sau:


   Tên: Bến xe khách Móng Cái.


   Đơn vị trực tiếp quản lý, khai thác: Công ty TNHH một thành viên Bến xe bến tàu Quảng Ninh.


   Địa chỉ bến xe: Phường Trần Phú, TP Móng Cái, Quảng Ninh.


   Tổng diện tích tích đất: 13.162,5 m2.


   Tiêu chuẩn bến xe khách: loại 2, Mã số bến 12.


   Các Doanh nghiệp vận tải trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có nhu cầu mở tuyến đi đến Bến xe khách Móng Cái, lập hồ sơ mở tuyến thông qua hai Sở Giao thông vận tải, để được tham gia khai thác tuyến trên.


Hồ Bảo Uyên


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip