Bus station

Công bố đưa bến xe khách Nam Sách vào khai thác

Friday, 03 April 2015 17:17 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 30 tháng 03 năm 2015, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định số 171/QĐ-SGTVT, về việc đưa bến xe khách Nam Sách vào khai thác với các nội dung sau:


   Tên: Bến xe khách Nam Sách;


   Đơn vị trực tiếp quản lý, khai thác: Ban Quản lý các bến xe khách Hải Dương;


   Địa chỉ bến xe: xã An Lâm, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương;


   Tổng diện tích tích đất: 2.567 m2;
 


   Tiêu chuẩn bến xe khách: loại 4, Mã số bến 16.
 


   Các Doanh nghiệp vận tải trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có nhu cầu mở tuyến đi đến Bến xe khách Nam Sách, lập hồ sơ mở tuyến thông qua hai Sở Giao thông vận tải, để được tham gia khai thác tuyến trên.
 


Hồ Bảo Uyên

 

 

 

 


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip