Bus station

Công bố bến xe Đồng Đăng vào khai thác

Saturday, 10 January 2015 08:53 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 30 tháng 12 năm 2014, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 2686/QĐ-SGTVT, về việc đưa bến xe Đồng Đăng vào khai thác với các nội dung sau:


   Tên: Bến xe Đồng Đăng;


   Đơn vị trực tiếp quản lý, khai thác: Công ty Cổ phần Tùng Việt;


   Địa chỉ bến xe: khu Ga, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn;


   Tổng diện tích tích đất: 18.404 m2;


   Tiêu chuẩn bến xe khách: loại 3;


    Mã số bến: 15.


   Các Doanh nghiệp vận tải trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có nhu cầu mở tuyến đi đến Bến xe Đồng Đăng, lập hồ sơ mở tuyến thông qua hai Sở Giao thông vận tải, để được tham gia khai thác tuyến trên.


Lê Thị Diệu Hiền


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip