Bus station

Công bố đưa bến xe khách Xuân Trường vào khai thác

Thursday, 04 December 2014 09:53 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 22 tháng 11 năm 2014, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nam Định đã ban hành Quyết định số 1088/QĐ-SGTVT, về việc đưa bến xe Xuân Trường vào khai thác với các nội dung sau:


   Tên: Bến xe khách Xuân Trường;


   Đơn vị trực tiếp quản lý, khai thác: Công ty CP bến xe Xuân Trường;


   Địa chỉ bến xe: Km 12+350 Tỉnh lộ 489 (phía phải tuyến) – Thị trấn Xuân Trường – Xuân Trường - Nam Định;


   Tổng diện tích tích đất: 4.004,5 m2;


   Tiêu chuẩn bến xe khách:  loại 4, Mã số bến 23.


   Các Doanh nghiệp vận tải trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có nhu cầu mở tuyến đi đến Bến xe khách Xuân Trường, lập hồ sơ mở tuyến thông qua hai Sở Giao thông vận tải, để được tham gia khai thác tuyến trên.


Lê Thị Diệu Hiền


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip