Bus station

Công bố đưa bến xe khách Nam Định vào khai thác

Thursday, 10 May 2012 11:08 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 04 tháng 5 năm 2012, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nam Định đã ban hành Quyết định số 298/QĐ-SGTVT, về việc đưa bến xe Nam Định vào khai thác với các nội dung sau:
   Tên: Bến xe Nam Định;
   Đơn vị trực tiếp quản lý, khai thác: Cty Cổ phần vận tải ô tô Nam Định;
   Địa chỉ bến xe: Xã Lộc Hòa – TP. Nam Định – Tỉnh Nam Định;
   Tổng diện tích tích đất: 32.1338m2;
   Tiêu chuẩn bến xe khách loại 2, Mã số bến 11.
   Các Doanh nghiệp vận tải trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có nhu cầu mở tuyến đi đến bến xe khách Nam Định, lập hồ sơ mở tuyến thông qua hai Sở Giao thông vận tải, để được tham gia khai thác tuyến trên.
                                                                                           Thiên Phương


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip