Bus station

Công bố bến xe liên tỉnh Gia Lai

Monday, 19 March 2012 07:35 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

Công bố bến xe Đức Long

   Ngày 29 tháng 02 năm 2012, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai ký Quyết định số 29/QĐ-SGTVT, về việc đưa Bến xe liên tỉnh Đức Long vào khai thác.
   Tiêu chuẩn bến xe khách loại 1. Mã số bến 11
   Địa chỉ bến xe: 43 Lý Nam Đế, phường Trà Bá, thành phố Plêiku, tỉnh Gia Lai
   Đơn vị quản lý và khai thác bến xe: Cty CP đầu tư PT dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai.

Công bố bến xe An Khê

   Ngày 29 tháng 02 năm 2012, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai ký Quyết định số 30/QĐ-SGTVT, về việc đưa Bến xe An Khê vào khai thác.
   Tiêu chuẩn bến xe khách loại 4. Mã số bến 13
   Địa chỉ bến xe: Đường Ngô Mây, Phường An Tân, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai
   Đơn vị quản lý và khai thác bến xe: HTX Vận tải Bốc xếp 19 Song An.

Công bố bến xe KBang

   Ngày 29 tháng 02 năm 2012, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai ký Quyết định số 31/QĐ-SGTVT, về việc đưa Bến xe KBang vào khai thác.
   Tiêu chuẩn bến xe khách loại 4. Mã số bến 15
   Địa chỉ bến xe: Số 7 Lê Lợi, Thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai
   Đơn vị quản lý và khai thác bến xe: UBND Huyện Kbang.

Công bố bến xe Chư Sê

   Ngày 29 tháng 02 năm 2012, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai ký Quyết định số 32/QĐ-SGTVT, về việc đưa Bến xe Chư Sê vào khai thác.
   Tiêu chuẩn bến xe khách loại 4. Mã số bến 20
   Địa chỉ bến xe: Số 811 Hùng Vương, thị trấn Chư Sê, huyện Chư sê, tỉnh Gia Lai
   Đơn vị quản lý và khai thác bến xe: UBND Huyện Chư Sê
   Các Doanh nghiệp vận tải trên địa bàn thành phố có nhu cầu mở tuyến đi đến bến xe khách nêu trên, lập hồ sơ mở tuyến gửi về Sở GTVT để chấp thuận khai thác.
                                                                                      Nguyễn Việt Phương


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip