Bus station

Công bố bến xe khách Vĩnh Thuận

Thursday, 15 March 2012 07:46 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 06 tháng 3 năm 2012, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kiên Giang ký Quyết định số 27/QĐ-SGTVT, về việc đưa Bến xe khách Vĩnh Thuận vào khai thác.
   Tiêu chuẩn bến xe khách loại 4. Mã số bến 18
   Địa chỉ bến xe: Ấp Vĩnh Phước II, thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang
   Đơn vị quản lý và khai thác bến xe: Phòng Công thương huyện Vĩnh Thuận
   Các Doanh nghiệp vận tải trên địa bàn thành phố có nhu cầu mở tuyến đi đến bến xe khách nêu trên, lập hồ sơ mở tuyến gửi về Sở GTVT để chấp thuận khai thác./.
                                                                                      Nguyễn Việt Phương


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip