Bus station

Công bố bến xe khách Rạch Giá tỉnh Kiên Giang vào khai thác

Tuesday, 14 February 2012 08:35 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 19 tháng 01 năm 2012, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kiên Giang ký Quyết định số 10/QĐ-SGTVT và 11/QĐ-SGTVT, về việc đưa Bến xe khách Rạch Giá - tỉnh Kiên Giang vào khai thác.
   Bến xe thứ nhất:
   Tiêu chuẩn bến xe khách loại 3. Mã số bến 11
   Địa chỉ bến xe: 12 Mai Thị Hồng Hạnh, P Rạch Sỏi, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
   Đơn vị quản lý và khai thác bến xe: Xí nghiệp bến xe tàu Kiên Giang (thuộc Sở GTVT tỉnh Kiên Giang).
   Bến xe thứ hai:
   Tiêu chuẩn bến xe khách loại 2. Mã số bến 12
   Địa chỉ bến xe: 206A Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Vĩnh Quang – TP Rạch Giá -tỉnh Kiên Giang.
   Đơn vị quản lý và khai thác bến xe: Xí nghiệp bến xe tàu Kiên Giang (thuộc Sở GTVT tỉnh Kiên Giang).
   Các Doanh nghiệp vận tải trên địa bàn thành phố có nhu cầu mở tuyến đi đến bến xe khách nêu trên, lập hồ sơ mở tuyến gửi về Sở GTVT để chấp thuận khai thác.
                                                                                   Nguyễn Việt Phương


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip