Bus station

Công bố bến xe Nam Tuy Hoà tỉnh Phú Yên vào khai thác

Monday, 13 February 2012 16:35 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 03 tháng 02 năm 2012, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Yên ký Quyết định số 42/QĐ-SGTVT, về việc đưa Bến xe Nam Tuy Hoà - tỉnh Phú Yên vào khai thác.
   Tiêu chuẩn bến xe khách loại 4. Mã số bến 13
   Địa chỉ bến xe: 507 Nguyễn Văn Linh - Phường Phú Lâm - TP. Tuy Hoà-tỉnh Phú Yên.
   Đơn vị quản lý và khai thác bến xe: Bến xe liên tỉnh Phú Yên (thuộc Sở GTVT tỉnh Phú Yên).
   Các Doanh nghiệp vận tải trên địa bàn thành phố có nhu cầu mở tuyến đi đến bến xe khách nêu trên, lập hồ sơ mở tuyến gửi về Sở GTVT để chấp thuận khai thác.
                                                                                   Nguyễn Việt Phương


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip