Bus station

Công bố bến xe khách Chín Nghĩa vào khai thác

Thursday, 09 February 2012 08:53 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 20 tháng 01 năm 2012, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi ký Quyết định số 123/QĐ-SGTVT, về việc đưa Bến xe khách Chín Nghĩa vào khai thác.
   Tiêu chuẩn bến xe khách loại 2. Mã số bến 14
   Địa chỉ bến xe: Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Nghĩa Chánh, TP. Quảng Ngãi - tỉnh Quảng Ngãi.
   Đơn vị quản lý và khai thác bến xe: Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ bến xe Chín Nghĩa.
   Các Doanh nghiệp vận tải trên địa bàn thành phố có nhu cầu mở tuyến đi đến bến xe khách nêu trên, lập hồ sơ mở tuyến gửi về Sở GTVT để chấp thuận khai thác.
                                                                                  Nguyễn Việt Phương


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip