Bus station

Công bố các bến xe khách tỉnh Hải Dương vào khai thác

Thursday, 12 January 2012 16:42 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

Công bố bến xe khách Hải Dương tỉnh Hải Dương vào khai thác

   Ngày 31tháng 12 năm 2011, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hải Dương ký Quyết định số 1036/QĐ-SGTVT, về việc đưa Bến xe khách Hải Dương thuộc tỉnh Hải Dương vào khai thác.
   Tiêu chuẩn bến xe khách loại 3. Mã số bến 11
   Địa chỉ bến: Đường Hồng Quang, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương-tỉnh Hải Dương
   Đơn vị quản lý và khai thác bến xe: Ban Quản lý Bến xe khách Hải Dương thuộc Sở GTVT tỉnh Hải Dương.
   Các Doanh nghiệp vận tải trên địa bàn thành phố có nhu cầu mở tuyến đi đến bến xe khách nêu trên, lập hồ sơ mở tuyến gửi về Sở GTVT để chấp thuận khai thác.


Công bố bến xe khách Thanh Hà tỉnh Hải Dương vào khai thác

   Ngày 31tháng 12 năm 2011, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hải Dương ký Quyết định số 1033/QĐ-SGTVT, về việc đưa Bến xe khách Thanh Hà thuộc tỉnh Hải Dương vào khai thác.
   Tiêu chuẩn bến xe khách loại 3. Mã số bến 19
   Địa chỉ bến: Thị Trấn Thanh Hà, Huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
   Đơn vị quản lý và khai thác bến xe: Ban Quản lý Bến xe khách Hải Dương thuộc Sở GTVT tỉnh Hải Dương.
   Các Doanh nghiệp vận tải trên địa bàn thành phố có nhu cầu mở tuyến đi đến bến xe khách nêu trên, lập hồ sơ mở tuyến gửi về Sở GTVT để chấp thuận khai thác.
   Công bố bến xe khách Hải Tân tỉnh Hải Dương vào khai thác
   Ngày 31 tháng 12 năm 2011, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hải Dương ký Quyết định số 1035/QĐ-SGTVT, về việc đưa Bến xe khách Hải Tân thuộc tỉnh Hải Dương vào khai thác.
   Tiêu chuẩn bến xe khách loại 4. Mã số bến 12
   Địa chỉ bến: Đường Lê Thanh Nghị, Phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
   Đơn vị quản lý và khai thác bến xe: Ban Quản lý Bến xe khách Hải Dương thuộc Sở GTVT tỉnh Hải Dương.
   Các Doanh nghiệp vận tải trên địa bàn thành phố có nhu cầu mở tuyến đi đến bến xe khách nêu trên, lập hồ sơ mở tuyến gửi về Sở GTVT để chấp thuận khai thác.

Công bố bến xe khách Ning Giang tỉnh Hải Dương vào khai thác

   Ngày 31 tháng 12 năm 2011, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hải Dương ký Quyết định số 1034/QĐ-SGTVT, về việc đưa Bến xe khách Ninh Giang thuộc tỉnh Hải Dương vào khai thác.
   Tiêu chuẩn bến xe khách loại 4. Mã số bến 13
   Địa chỉ bến: Thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương
   Đơn vị quản lý và khai thác bến xe: Ban Quản lý Bến xe khách Hải Dương thuộc Sở GTVT tỉnh Hải Dương.
   Các Doanh nghiệp vận tải trên địa bàn thành phố có nhu cầu mở tuyến đi đến bến xe khách nêu trên, lập hồ sơ mở tuyến gửi về Sở GTVT để chấp thuận khai thác.
                                                                                Nguyễn Việt Phương


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip