Bus station

Công bố bến xe Tây Sơn – Hà Tĩnh vào khai thác

Friday, 07 October 2011 09:51 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 28 tháng 9 năm 2011, Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Tĩnh đã ký Quyết định số 2096/QĐ-SGTVT  công bố đưa bến xe khách Tây Sơn – Thị trấn Tây Sơn - huyện Hương Sơn - Tỉnh Hà Tĩnh vào hoạt động. Tiêu chuẩn bến xe khách loại IV. Mã số bến 38.20. Địa chỉ bến xe: Km84+450 QL8, Thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Đơn vị quản lý và khai thác bến xe: Trung tâm dịch vụ công ích – BQL Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.
   Các Doanh nghiệp vận tải trên địa bàn thành phố có nhu cầu mở tuyến đi đến bến xe khách nêu trên, lập hồ sơ mở tuyến thông qua Sở GTVT Đà Nẵng để khai thác thử trước khi trình Cục Đường bộ Việt Nam ban hành công bố tuyến.
                                                                             Nguyễn Việt Phương

Sông hanEU  

Video clip