Đưa Nghi quyết của Đảng vào cuộc sống

Thể lệ cuộc thi "TÌM HIỂU LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (1925 - 2015)

Thứ năm, 03 Tháng tám 2017 15:14 PDF.  Array In Array  Email

   Căn cứ Kế hoạch số 33-KH/BTGTU ngày 26-6-2017 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, về việc tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1925 - 2015, Ban Tổ chức ban hành Thể lệ cuộc thi, như sau:

Điều 1: Mục đích, yêu cầu

- Nhằm tăng cường giáo dục truyền thống đấu tranh yêu nước, cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thành phố Đà Nẵng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; phát huy tác dụng của 3 tập sách do Thành ủy Đà Nẵng tổ chức biên soạn: Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (1925 - 1954) - tập 1, Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (1954 - 1975) - tập 2, Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (1975 - 2015). Thông qua cuộc thi, nâng cao nhận thức, lòng tự hào, niềm tin và ý thức trách nhiệm của mỗi người dân thành phố Đà Nẵng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương trong thời kỳ mới. Đây là một đợt sinh hoạt chính trị, văn hoá sâu rộng có ý nghĩa quan trọng đối với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân trên địa bàn thành phố.

- Các câu hỏi của cuộc thi tập trung nội dung tìm hiểu về sự ra đời, hoạt động và vai trò lãnh đạo của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (trong đó có Quảng Nam - Đà Nẵng, Quảng Đà) qua các thời kỳ lịch sử; tìm hiểu về các sự kiện, phong trào, nhân vật, những thành tựu nổi bật có tác động to lớn đến quá trình phát triển của thành phố từ năm 1925 đến năm 2015.

Điều 2: Các quy định chung

2.1. Đối tượng dự thi:

Tất cả cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân hiện đang sinh sống, công tác, học tập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

2.2. Thời gian tổ chức thi:

Cuộc thi diễn ra trong vòng 3 tháng, từ ngày 01-8-2017 đến ngày hết ngày 31-10-2017. Lễ tổng kết, công bố và trao giải cuộc thi vào ngày 22-12-2017, nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

2.3. Hình thức thi:

Thi trực tuyến trên mạng internet (trên Trang tin điện tử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: https://www.dangbodanang.vn). Người dự thi sẽ trả lời 40 câu hỏi trắc nghiệm và viết một bài tự luận (bài viết không quá 1.500 từ). Mỗi người chỉ được tham gia dự thi một lần trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi.

Phần thi trắc nghiệm: Ban Tổ chức Cuộc thi xây dựng 40 câu hỏi trắc nghiệm về sự ra đời, hoạt động và vai trò lãnh đạo của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng qua các thời kỳ lịch sử; tìm hiểu về các sự kiện, phong trào, nhân vật, những thành tựu nổi bật của thành phố từ năm 1925 đến năm 2015.

Phần thi tự luận: Người tham gia dự thi thực hiện nội dung: “Nêu cảm tưởng của anh (chị) về Đảng bộ thành phố Đà Nẵng qua hơn 85 năm xây dựng và trưởng thành; đề xuất những giải pháp để góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại trong thời gian tới”.

Đối với người dự thi hoàn thành tốt phần thi trắc nghiệm, nếu bài thi tự luận có chất lượng thì Ban Tổ chức xem xét đăng tải trên Trang tin Đảng bộ thành phố Đà Nẵng và trả nhuận bút theo quy định.

Thao tác dự thi:

Bước 1: Truy cập vào địa chỉ: https://www.dangbodanang.vn (Trang tin điện tử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng) hoặc vào các trang điện tử các báo, đài thành phố và các trang tin điện tử của các cơ quan, đơn vị có liên kết banner của Cuộc thi, vào chuyên mục “Cuộc thi tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1925-2015”, (hoặc kích vào đây) để tham gia dự thi.

Bước 2: Tiến hành đăng ký các thông tin cá nhân theo hướng dẫn: (họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, số chứng minh nhân dân, địa chỉ email, điện thoại, cơ quan công tác/ địa chỉ thường trú - tạm trú, tập thể tham gia) theo yêu cầu.

Trong đó chú ý: Có các thông tin đăng ký bắt buộc như: họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ email (để gửi mã số xác nhận người tham gia dự thi). Về mục “tập thể tham gia”, sẽ được tính theo đầu mối ban tuyên giáo, ban tuyên huấn của các quận huyện ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy (người tham gia dự thi đang công tác thuộc đảng ủy nào thì chọn “tập thể tham gia” tương ứng, đối với người đã nghỉ hưu, đang học tập, sinh sống… nếu đang thường trú - tạm trú tại quận huyện nào thì chọn “tập thể tham gia” tương ứng).

Bước 3: Sau khi hoàn tất thao tác đăng ký, người dự thi bắt đầu thực hiện các câu hỏi theo yêu cầu (gồm cả trắc nghiệm và tự luận) và hoàn thành phần thi.

Trong đó chú ý: Trong trường hợp người dự thi đang thực hiện phần trắc nghiệm nhưng vì lý do nào đó không tiếp tục thực hiện phần thi thì nhấn vào nút “LƯU TẠM” ở cuối trang (kết quả phần thi sẽ được bảo lưu trong vòng 24 giờ và nhấn nút “TIẾP TỤC PHẦN TỰ LUẬN” để thi tiếp, nếu quá 24 giờ thì kết quả dự thi trước đó sẽ bị hủy và người dự thi phải bắt đầu đăng ký thi lại từ đầu). Do đó, Ban Tổ chức khuyến khích người dự thi nên đọc tất cả các câu hỏi trắc nghiệm và lựa chọn đáp án trước cho mình; đồng thời nên viết phần thi tự luận trước, để khi dự thi chỉ cần đăng ký và thực hiện các thao tác cần thiết.

Sau khi hoàn thành nội dung thi (nhấn vào nút NỘP BÀI DỰ THI, khi đó hệ thống sẽ gửi qua địa chỉ email của người tham gia thi đã đăng ký trong thông tin ban đầu một mã xác nhận. Người dự thi mở email của mình và nhập mã xác thực vào ô XÁC NHẬN, sau đó nhấn nút HOÀN THÀNH để kết thúc bài thi.

Điều 3: Giải thưởng cuộc thi

3.1. Giải cá nhân:

Dành cho người dự thi tham gia tốt các nội dung thi (cả trắc nghiệm và tự luận): gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 10 giải khuyến khích.

+ 1 giải Nhất: 6.000.000 đồng

+ 2 giải Nhì, mỗi giải: 4.000.000 đồng

+ 3 giải Ba, mỗi giải: 3.000.000 đồng

+ 10 giải khuyến khích, mỗi giải: 1.000.000 đồng

3.2. Giải tập thể:

Dành cho các địa phương, đơn vị (thuộc mục tập thể tham gia) có nhiều người tham gia dự thi và thực hiện các câu hỏi cuộc thi có chất lượng: gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải khuyến khích.

+ 1 giải Nhất: 6.000.000 đồng

+ 2 giải Nhì, mỗi giải: 4.000.000 đồng

+ 3 giải Ba, mỗi giải: 3.000.000 đồng

+ 5 giải khuyến khích, mỗi giải: 2.000.000 đồng

Mỗi giải thưởng có kèm theo Giấy khen của Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng.

Điều 4: Tổ chức thực hiện

Thể lệ Cuộc thi có hiệu lực từ ngày họp báo phát động Cuộc thi và được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Việc sửa đổi, điều chỉnh nội dung Thể lệ chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý bằng văn bản của Ban Tổ chức Cuộc thi.


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.16.5.2019

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan