Notice: Undefined variable: javascript in /var/www/clients/client0/web45/web/components/com_vanban/models/vanban.php on line 140 Notice: Undefined variable: javascript in /var/www/clients/client0/web45/web/components/com_vanban/models/vanban.php on line 148 Notice: Undefined variable: javascript in /var/www/clients/client0/web45/web/components/com_vanban/models/vanban.php on line 156
Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
# Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 632/QĐ-TTg Ban hành danh mục lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên đảm bảo an toàn thông tin mạng và hệ thống thông tin quan trọng quốc gia 10/05/2017 10/05/2017
2 12/2017/TT-BGTVT Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ 15/04/2017 01/06/2017
3 744/QĐ-BGTVT Phê duyệt Đề án Tái cơ cấu lĩnh vực vận tải giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025 21/03/2017 21/03/2017
4 01/CT-UBND Về việc tăng cường công tác thu thuế năm 2017 25/02/2017 25/02/2017
5 16-HD/BTGTU HƯỚNG DẪN Công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí 24/02/2017 24/02/2017
6 21/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc Hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp 24/02/2017 24/02/2017
7 892/QĐ-UBND Ban hành lộ trình triển khai dịch vụ công trực tuyến tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2017-2020 20/02/2017 20/02/2017
8 27-HD/BTGTW Hướng dẫn công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 20/02/2017 20/02/2017
9 01/2017/TT-BTTTT Ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm 16/02/2017 02/04/2017
10 09/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước 09/02/2017 30/03/2017
11 38/2016/TT-BTTTT Quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới 26/12/2016 15/02/2017
12 2131/HD-SNV Về việc thực hiện báo cáo thống kê cơ sở, tổng hợp và tự đánh giá, xếp loại công tác văn thư, lưu trữ trực tuyến năm 2016 19/12/2016 19/12/2016
13 32/CT-TTg Về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông 25/11/2016 25/11/2016
14 2036/QĐ-BTTTT Ban hành kế hoạch chuyển đổi mã vùng 21/11/2016 11/02/2017
15 13/CT-UBND Về việc tăng cường quản lý biên chế và thực hiện chính sách tinh giảm biên chế 15/11/2016 15/11/2016
16 34/2016/QĐ-UNBD Ban hành Quy định chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Đà Nẵng 01/11/2016 11/11/2016
17 49/2016/QĐ-TTg Ban hành quy chế quản lý rừng sản xuất 01/11/2016 15/12/2016
18 33/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định Chính sách Khuyến công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 31/10/2016 01/01/2017
19 22/2016/TT-BTTTT Hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 19/10/2016 02/12/2016
20 45/2016/QĐ-TTg Về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 19/10/2016 16/12/2016

Banner PCI 2017

homthu

bannerxebus

banner

button khaosat  

da nang 20 nam truc thuoc trung uong

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

logo2017 VanHoaVanMInhDothi

Banner 1Cua