Lịch sát hạch GP lái xe
Chọn: Tháng Năm
Ngày Kỳ SH Số lượng thí sinh Trung tâm sát hạch Cơ sở đào tạo
1
2
3 Ô tô- 8001 145 Trường 5 MT(145-B2)
4
5 Ô tô- 8002 207 Hòa Cầm STC(72-BCD), DTC(130-B2), MT(5-B1)
6
7
8
9 Ô tô- 8003 151 Trường 5 DN5(80-BC), MAS(71-BC)
10
11 Mô tô-8001 320 Hòa Cầm STC(200-A1), SV(120-A1)
12
13 Mô tô-8002 350 Trường 5 DN5(200-A1), MAS(150-A1)
14
15 Ô tô- 8004 173 Hòa Cầm STC(143-BCD), MAS(30-BD), Phục hồi GPLX
16
17 Mô tô-8003 500 Trường 5 KM(500-A1)
18 Ô tô- 8005 205 Trường 5 DN5(205-BC)
19 Ô tô- 8006 209 Hòa Cầm SV(65-B), DN5(39-DE), 579(105-B)
20
21
22 Ô tô- 8007 144 Trường 5 MAS(144-BC)
23 Ô tô- 8008 177 Hòa Cầm TCN(167-BCDE), MT(10-B1)
24 Mô tô-8004 450 Hòa Cầm TCN(250-A1.2), 579(200-A1)
25 Ô tô- 8009 130 Trường 5 MT(130-B2), Phục hồi GPLX
26 Ô tô- 8010 198 Hòa Cầm STC(198-BCD)
27
28
29 Mô tô-8005 450 Hòa Cầm STC(200-A1.2), DTC(150-A1), MT(100-A1.2)
30
31 Ô tô- 8011 152 Hòa Cầm TCN(132-B), MAS(20-B1)

Baner DatLichHenTrucTuyen

bannernhothidbdo21 TimHieuDangBoDaNang1925 2015

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

Banner PCI 2017

homthu

bannerxebus

banner

button khaosat  

da nang 20 nam truc thuoc trung uong

Video clip

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan

tiep cong dan

baochi

tracuu

logo2017 VanHoaVanMInhDothi

Banner 1Cua

12.BANNER KeKhaiGia