Lịch sát hạch GP lái xe
Chọn: Tháng Năm
Ngày Kỳ SH Số lượng thí sinh Trung tâm sát hạch Cơ sở đào tạo
1
2
3
4
5 Ô tô- 8028 200 Trường 5 STC(130-B), SV(70-B)
6
7
8
9 Ô tô- 8029 199 Hòa Cầm TCN(12-E), STC(10-D), MT(150-B), MAS(27-B1)
10 Mô tô-8011 550 Trường 5 STC(200-A1), SV(150-A1), DN5(200-A1)
11
12 Ô tô- 8030 193 Trường 5 DN5(193-BC)
13 Ô tô- 8031 190 Hòa Cầm DTC(190-BC), Phục hồi GPLX
14
15
16
17 Ô tô- 8032 181 Hòa Cầm TCN(158-BCD), DN5(23-DE)
18 Mô tô-8012 400 Hòa Cầm TCN(200-A1), 579(200-A1)
19 Mô tô-8013 250 Trường 5 DN5(150-A1), MAS(100-A1)
20 Mô tô-8014 400 Hòa Cầm KM(400-A1)
21 Ô tô- 8033 188 Hòa Cầm MAS(188-BCD)
22
23 Ô tô- 8034 187 Trường 5 STC(187-BC)
24 Ô tô- 8035 130 Hòa Cầm DTC(130-BC), Phục hồi GPLX
25 Nghỉ Lễ (10/3 AL)
26 Ô tô- 8036 115 Trường 5 SV(50-B2), DN5(65-BC)
27 Mô tô-8015 470 Hòa Cầm STC(250-A1.2), DTC(120-A1), MT(100-A1.2)
28 Ô tô- 8037 150 Hòa Cầm 579(150-BC)
29
30 Nghỉ Lễ 30/4
31

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner QuangBaDuLichHaLong07042018

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

Banner PCI 2017

homthu

bannerxebus

banner

button khaosat  

da nang 20 nam truc thuoc trung uong

Video clip

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan

tiep cong dan

baochi

tracuu

logo2017 VanHoaVanMInhDothi

Banner 1Cua

12.BANNER KeKhaiGia