Lịch sát hạch GP lái xe
Chọn: Tháng Năm
Ngày Kỳ SH Số lượng thí sinh Trung tâm sát hạch Cơ sở đào tạo
1
2
3
4 Mô tô- 8026 200 Hòa Cầm KM(200-A1)
5 Ôtô- 8060 184 Hòa Cầm 579(184-BC)
6
7
8
9 Ôtô- 8061 215 Trường 5 STC(140-BC), SV(75-B)
10 Ôtô- 8062 162 Hòa Cầm TCN(10-D), MAS(22-BD), DTC(130-B)
11
12 Mô tô- 8027 320 Trường 5 STC(180-A1), DN5(140-A1)
13
14 Ôtô- 8063 164 Hòa Cầm MT(140-B), STC(24-BD), Phục hồi GPLX
15
16
17 Ôtô- 8064 210 Trường 5 DN5(210-BC)
18
19 Ôtô- 8065 165 Hòa Cầm MAS(165-BC)
20
21 Mô tô- 8028 350 Hòa Cầm STC(250-A1.2), MT(100-A1.2)
22
23 Ôtô- 8066 132 Hòa Cầm TCN(132-BCD)
24 Mô tô- 8029 390 Trường 5 DN5(190-A1), MAS(100-A1), 579(100-A1)
25 Ôtô- 8067 131 Trường 5 SV(55-B), DN5(76-BC)
26
27 Ôtô- 8068 135 Hòa Cầm 579(135-BC), Phục hồi GPLX
28 Mô tô- 8030 500 Hòa Cầm TCN(400-A1.2), DTC(100-A1)
29
30 Ôtô- 8069 162 Trường 5 STC(162-BC)
31 Ôtô- 8070 157 Hòa Cầm STC(17-BD), DTC(140-B)

DoiThoai25072018

Banner 70ChuTichHoChiMinhKeuGoiThiDuaAiQuoc

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner QuangBaDuLichHaLong07042018

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

Banner PCI 2017

homthu

bannerxebus

banner

button khaosat  

da nang 20 nam truc thuoc trung uong

Video clip

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan

tiep cong dan

baochi

tracuu

logo2017 VanHoaVanMInhDothi

Banner 1Cua

12.BANNER KeKhaiGia