Đưa Nghi quyết của Đảng vào cuộc sống

Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tưởng Chính Phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị

PDF.  Array In Array  Email
Thứ sáu, 16 Tháng ba 2018 16:20
   1. Đối tượng áp dụng:


   a) Cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập, ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước (sau đây gọi là cơ quan, tổ chức, đơn vị).


   b Các chức danh làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị:


   - Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, pháp luật về viên chức;


   - Cá nhân ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn trực tiếp...
Chi tiết
 

Tuyên truyền chính sách huy động đóng góp trong nhân dân

PDF.  Array In Array  Email
Thứ năm, 25 Tháng giêng 2018 14:27
   Thực hiện Chỉ thị số 24/2007/CT-TTgngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân, trong thời gian qua, các đơn vị và địa phương đã thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, qua báo cáo tình hình các quỹ 06 tháng đầu năm 2017 và một số ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan thì thực tế hiện nay vẫn còn một số đơn vị và địa phương thực hiện huy động và...
Chi tiết
 

Thể lệ cuộc thi "TÌM HIỂU LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (1925 - 2015)

PDF.  Array In Array  Email
Thứ năm, 03 Tháng tám 2017 15:14
   Căn cứ Kế hoạch số 33-KH/BTGTU ngày 26-6-2017 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, về việc tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1925 - 2015, Ban Tổ chức ban hành Thể lệ cuộc thi, như sau:

Điều 1: Mục đích, yêu cầu

- Nhằm tăng cường giáo dục truyền thống đấu tranh yêu nước, cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thành phố Đà Nẵng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; phát huy tác dụng của 3 tập sách do Thành ủy Đà Nẵng tổ chức biên soạn: Lịch sử Đảng bộ thành...
Chi tiết
 

Dân tin tưởng Đảng đã nói là làm quyết liệt

PDF.  Array In Array  Email
Thứ bảy, 06 Tháng năm 2017 10:10
   “Người dân tin tưởng rằng: Đảng đã nói là làm quyết liệt. Nhất định những người giữ chức vụ càng cao càng phải chịu xử lý nghiêm minh, công bằng".

 Sáng 5/5, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII khai mạc trọng thể.


   Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị, nêu rõ, những nội dung trình Hội nghị Trung ương lần này là những vấn đề rất lớn và quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, cũng như xây dựng...
Chi tiết
 

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

Banner PCI 2017

homthu

bannerxebus

banner

button khaosat  

da nang 20 nam truc thuoc trung uong

Video clip

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan

tiep cong dan

baochi

tracuu

logo2017 VanHoaVanMInhDothi

Banner 1Cua

12.BANNER KeKhaiGia