Thực hiện chỉ thị 29 của Thành ủy

1.  Thực hiện chỉ thị 29 năm 2016
2.  Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị 29-CT/TU của Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng

Banner PCI 2017

homthu

bannerxebus

banner

button khaosat  

da nang 20 nam truc thuoc trung uong

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

logo2017 VanHoaVanMInhDothi