Trưng cầu ý kiến

1.  Góp ý dự thảo Quy chế phối hợp quản lý trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
2.  Góp ý hai dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) “Hệ thống thông điệp dữ liệu trên đường cao tốc” và “Hệ thống thông tin liên lạc trên đường cao tốc”.
3.  Đề nghị góp ý luật đường sắt (dự thảo ngày 20/3/2017)
4.  Góp ý Luật đường sắt sửa đổi
5.  Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 159/2005/QĐ-UBND Quy định về phân cấp quản lý trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố
6.  Đề nghị góp ý kiến dự thảo “Quy định quản lý thí điểm hoạt động xe điện bốn bánh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”
7.  Đề nghị góp ý kiến dự thảo Đề án "Tăng cường đảm bảo trật tự ATGT nông thôn đến năm 2020
8.  Góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố biểu cước vận tải biển, biểu giá dịch vụ cảng
9.  Góp ý dự thảo Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 37/2013/TT-BGTVT
10.  Đề xuất sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13/2009/TT-BGTVT quy định về tốc độ và khoảng cách

Banner PCI 2017

homthu

bannerxebus

banner

button khaosat  

da nang 20 nam truc thuoc trung uong

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

logo2017 VanHoaVanMInhDothi