Thông Tin Cần Biết

Các tuyến xe buýt

  

     Tuyến số 1: Bến xe Trung tâm Đà Nẵng - Bến xe Hội An:


    Hành trình lượt đi: Bến xe Trung tâm Đà Nẵng - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Sinh Sắc - Kinh Dương Vương - Lý Thái Tông - Thanh Khê 6 - Dũng sỹ Thanh Khê - Trần Cao Vân - Điện Biên Phủ - Lê Duẩn - Trần Phú - Trưng Nữ Vương - Núi Thành - Cầu Trần Thị Lý - Ngũ Hành Sơn - Trần Đại Nghĩa - Bến xe Hội An.


    Hành trình lượt về: Bến xe Hội An - Trần Đại Nghĩa - Ngũ Hành Sơn - Cầu Trần Thị Lý - Núi Thành - Trưng Nữ Vương - Bạch Đằng - Phan Đình Phùng - Yên Bái - Lê Duẩn - Điện Biên Phủ - Trần Cao Vân - Dũng Sỹ Thanh Khê - Thanh Khê 6 - Lý Thái Tông - Kinh Dương Vương - Nguyễn Sinh Sắc - Tôn Đức Thắng - Bến xe Trung tâm Đà Nẵng.


    Tần xuất:                                                    20 phút/chuyến.


    Số chuyến (đi và về) trong ngày:               76 chuyến.


    Thời gian hoạt động hàng ngày:                5 giờ 30 đến 17 giờ 50.


   
Doanh nghiệp khai thác tuyến:


    * Công ty cổ phần Xe khách & DVTM Đà Nẵng - Điện thoại : (0511) 3680670;


    * Hợp tác xã Vận tải Thuỷ bộ & Khách du lịch Hội An – Điện thoại: (0510) 3861240.


  
Tuyến số 2: Kim Liên - Chợ Hàn


   Hành trình lượt đi: 274 Nguyễn Văn Cừ (Phường Hoà Hiệp Bắc) - KCN Hoà Khánh - Nguyễn Văn Cừ - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Sinh Sắc - Kinh Dương Vương - Lý Thái Tông - Thanh Khê 6 - Dũng Sỹ Thanh Khê - Trần Cao Vân - Điện Biên Phủ - Lý Thái Tổ - Hùng Vương - Trần Phú (Chợ Hàn) - Bạch Đằng.


    Hành trình lượt về: Bạch Đằng - Hùng Vương - Lý Thái Tổ - Điện Biên Phủ - Trần Cao Vân - Dũng Sỹ Thanh Khê - Thanh Khê 6 - Lý Thái Tông - Kinh Dương Vương - Nguyễn Sinh Sắc - Tôn Đức Thắng - Bến xe Trung tâm - Nguyễn Văn Cừ - KCN Hoà Khánh - 274 Nguyễn Văn Cừ (Phường Hoà Hiệp Bắc).


    Tần xuất:        Cao điểm:                         15 phút/chuyến;


                           Bình thường:                     20 phút/chuyến;


   Số chuyến (đi và về) trong ngày:                 92 chuyến.


   Thời gian hoạt động hàng ngày:                  5 giờ 20 đến 18 giờ 10 phút.


   Doanh nghiệp khai thác tuyến:


    * Công ty cổ phần Vận tải và Quản lý bến xe Đà Nẵng - Điện thoại: (0511) 3649375.


  
Tuyến số 3: Bến xe Trung tâm Đà Nẵng - Bến xe Ái Nghĩa


    Hành trình lượt đi: Bến xe Trung tâm Đà Nẵng - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Sinh Sắc - Kinh Dương Vương - Lý Thái Tông - Thanh Khê 6 - Dũng Sỹ Thanh Khê - Trần Cao Vân - Điện Biên Phủ - Lý Thái Tổ - Hùng Vương - Ông Ích Khiêm - Hoàng Diệu - Núi Thành - Cánh Mạng Tháng Tám - Hoà Cầm - Hoà Khương - Quốc lộ 14B - Ngã ba Hoà Đông - Ngã ba Ái Nghĩa - Cầu Ái Nghĩa - Ngã tư Ái Nghĩa - Bến xe mới Đại Lộc (Thị trấn Ái Nghĩa).


    Hành trình lượt về: 
Bến xe mới Đại Lộc (Thị trấn Ái Nghĩa) - Ngã tư Ái Nghĩa - Cầu Ái Nghĩa - Ngã ba Ái Nghĩa - Ngã ba Hoà Đông - Quốc lộ 14B - Hoà Khương - Hoà Cầm - Cách Mạng tháng Tám - Núi Thành - Hoàng Diệu - Ông Ích Khiêm - Lý Thái Tổ - Điện Biên Phủ - Trần Cao Vân - Dũng Sỹ Thanh Khê - Thanh Khê 6 - Lý Thái Tông - Kinh Dương Vương - Nguyễn Sinh Sắc - Tôn Đức Thắng - Bến xe Trung tâm Đà Nẵng.


    Tần xuất:                                                     30 phút/chuyến.


    Số chuyến (đi và về) trong ngày:                48 chuyến.


    Thời gian hoạt động:                                  từ 5 giờ 30 đến 17 giờ 00.


   
Doanh nghiệp khai thác tuyến:


    * Công ty cổ phần Xe khách & DVTM Đà Nẵng - Điện thoại : (0511) 3680670;


    * Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Vận tải và Kinh doanh tổng hợp Đại Lộc;


    * Công ty Trách nhiệm nhiệm hữu hạn Vận tải Đại Lộc.


  
Tuyến số 4: Đà Nẵng - Tam Kỳ


   Hành trình lượt đi: Số nhà 45 Nguyễn Tất Thành (Cầu Thuận Phước) - Đường 3/2 - Đống Đa - Quang Trung - Trần Cao Vân - Hà Huy Tập - Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương - Nguyễn Hữu Thọ - Cánh Mạng Tháng Tám - Cầu Cẩm Lệ - Quốc lộ 1A - Phan Bội Châu - Phan Chu Trinh - 954 Phan Châu Trinh (Tam Kỳ).


   Hành trình lượt về: 954 Phan Châu Trinh (Tam Kỳ) - Phan Chu Trinh - Quốc lộ 1A - Cầu Cẩm Lệ - Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Tri Phương - Điện Biên Phủ - Hà Huy Tập - Trần Cao Vân - Quang Trung - Đống Đa - Đường 3/2 - Số nhà 45 Nguyễn Tất Thành (Cầu Thuận Phước).


    Tần xuất:                                             - Cao điểm:             12 phút/chuyến.


                                                               - Bình thường:    13 phút/chuyến
                                                                     

                                                               - Thấp điểm:            14 phút /chuyến.


    Số chuyến (đi và về) trong ngày:                120 chuyến.


    Thời gian hoạt động hàng ngày:                Từ 04 giờ 55 phút đến 18 giờ 00.


   
Doanh nghiệp khai thác tuyến:


   * Công ty cổ phần Xe khách & DVTM Đà Nẵng - Điện thoại : (0511) 3680670;


   * Hợp tác xã Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hải Vân - Điện thoại : (0511) 3649917;


   * Công ty cổ phần GTVT Quảng Nam - Điện thoại : (0510) 3820011;


   * Hợp tác xã Vân tải và Kinh doanh tổng hợp Tam Kỳ - Điện thoại : (0510) 3851406.


  
Tuyến số 6: Bến xe Trung tâm Đà Nẵng - Phú Đa (Duy Xuyên)


   Hành trình lượt đi: Bến xe Trung tâm Đà Nẵng - Điện Biên Phủ - Lê Duẩn - Hoàng Hoa Thám - Hàm Nghi - Lê Đình Lý - Nguyễn Tri Phương - Trưng Nữ Vương - Duy Tân - Núi Thành - Cánh Mạng Tháng Tám - Cầu vượt Hoà Cầm - Quốc lộ 1 - Vĩnh Điện - Nam Phước - Tỉnh lộ 610 - Trà Kiệu - Kiểm Lâm - Mỹ Lược - Thu Bồn - Chợ Phú Đa (Duy Xuyên).


    Hành trình lượt về: Chợ Phú Đa (Duy Xuyên) - Tỉnh lộ 610 - Cầu vượt Hoà Cầm - Cách Mạng Tháng Tám - Núi Thành - Duy Tân - Trưng Nữ Vương - Nguyễn Tri Phương - Hàm Nghi - Lê Đình Lý - Hoàng Hoa Thám - Điện Biên Phủ - Bến xe Trung tâm Đà Nẵng.


    Tần xuất:                                                    30phút/chuyến.


    Số chuyến (đi và về) trong ngày:               48 chuyến.


    Thời gian hoạt động hàng ngày:                5 giờ 15 đến 16 giờ 45.


   
Doanh nghiệp khai thác tuyến:


   * Công ty cổ phần Xe khách & DVTM Đà Nẵng - Điện thoại : (0511) 3680670;


   * Hợp tác xã Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hải Vân - Điện thoại : (0511) 3649917;


   * Hợp tác xã Dịch vụ Vận tải và kinh doanh tổng hợp Duy Xuyên - Điện thoại : (0510) 3877225;


   * Công ty cổ phần GTVT Quảng Nam - Điện thoại : (0510) 3820011. 


   Tuyến số 9:  Thọ Quang (Đà Nẵng) - Quế Sơn (Quảng Nam)


   Hành trình lượt đi: Ngã ba Hoàng Sa với đường Nguyễn Phan Vinh - Ngô Quyền - Cầu Rồng - Bạch Đằng - Quang Trung - Trần Phú - Lê Duẩn - Điện Biên Phủ - Hà Huy Tập - Trường Chinh - Quốc lộ 1A - Ngã ba Hương An - Tỉnh lộ 611 - Thị trấn Đông Phú - Phan Chu Trinh - Bến xe Quế Sơn (Quế Sơn - Quảng Nam).


    Hành trình lượt về: Bến xe Quế Sơn (Quế Sơn - Quảng Nam) - Phan Chu Trinh - Thị trấn Đông Phú - Tỉnh lộ 611 - Ngã ba Hương An - Quốc lộ 1A - Trường Chinh - Điện Biên Phủ - Lê Duẩn - Bạch Đằng - Quang Trung (Trung tâm hành chính thành phố) - Trần Phú - Cầu Rồng - Ngô Quyền - Nguyễn Phan Vinh - Ngã ba Hoàng Sa với đường Nguyễn Phan Vinh.


    Tần xuất:                                                    Cao điểm:      30 phút/chuyến. 


                                                                       Bình thường:  45 phút/chuyến.


    Số chuyến (đi và về) trong ngày:               40 chuyến.


    Thời gian hoạt động hàng ngày:                5 giờ 15 đến 17 giờ 15.


   
Doanh nghiệp khai thác tuyến:


   * Hợp tác xã Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hải Vân - Điện thoại : (0511) 3649917;


   * Công ty cổ phần GTVT Quảng Nam - Điện thoại : (0510) 3820011;


   * Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng Quảng Nam - Điện thoại : (0510) 3813389;Cập nhật ngày Thứ ba, 15 Tháng chín 2015 09:45

CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

Banner PCI 2017

homthu

bannerxebus

banner

button khaosat  

da nang 20 nam truc thuoc trung uong

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

logo2017 VanHoaVanMInhDothi