85% hộp đen được lắp đặt để đối phó

Khoa học công nghệ
Thứ ba, 12 Tháng sáu 2012 17:23 PDF.  Array In Array  Email
   Theo nhận định của Tổng cục ĐBVN, hiệu quả của việc khai thác thiết bị GSHT tại các đơn vị vận tải còn chưa cao, chỉ có khoảng 15% đơn vị vận tải quan tâm đến khai thác thiết bị phục vụ cho quản lý và đảm bảo ATGT, còn lại là lắp đặt chỉ để được kiểm định và được cấp phù hiệu hoạt động. Bên cạnh đó, chất lượng thiết bị GSHT không được kiểm soát, nhiều thiết bị không đủ các chức...
Chi tiết
 

bannernhothidbdo21 TimHieuDangBoDaNang1925 2015

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

Banner PCI 2017

homthu

bannerxebus

banner

button khaosat  

da nang 20 nam truc thuoc trung uong

Video clip

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan

tiep cong dan

baochi

tracuu

logo2017 VanHoaVanMInhDothi

Banner 1Cua