Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng tài sản công tại Văn phòng Sở Giao thông Vận tải

Khoa học công nghệ
Thứ hai, 29 Tháng mười một 2010 07:43 PDF.  Array In Array  Email
   Tên đề tài: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng tài sản công tại Văn phòng Sở Giao thông Vận tải
   Mã số:
   Chủ nhiệm đề tài: Hồ Thị Thúy Hồng
   Cơ quan chủ trì: Phòng Tài chính - Kế toán
   Thời gian thực hiện: 08/2010 – 09/2010
   Mục tiêu nghiên cứu:
    - Nhằm đưa công tác quản lý tài sản vào nền nếp, đúng quy trình, quy định hiện hành của Bộ Tài chính và...
Chi tiết
 

Banner 70ChuTichHoChiMinhKeuGoiThiDuaAiQuoc

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner QuangBaDuLichHaLong07042018

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

Banner PCI 2017

homthu

bannerxebus

banner

button khaosat  

da nang 20 nam truc thuoc trung uong

Video clip

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan

tiep cong dan

baochi

tracuu

logo2017 VanHoaVanMInhDothi

Banner 1Cua

12.BANNER KeKhaiGia