Ban hành Quy trình xây dựng và nghiệm thu đề tài KHCN

Khoa học công nghệ
Thứ sáu, 18 Tháng sáu 2010 10:39 PDF.  Array In Array  Email
   Ngày 18/6/2010, Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng đã ký quyết định số 429/QĐ-SGTVT Ban hành Quy Trình Xây dựng, thực hiện, xét duyệt và nghiệm thu các đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc chương trình công tác khoa học và công nghệ ngành giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng, toàn văn như sau:

QUY TRÌNH
Xây dựng, thực hiện, xét duyệt và nghiệm thu các đề tài,
nhiệm vụ khoa học và công nghệ...
Chi tiết
 

Baner DatLichHenTrucTuyen

bannernhothidbdo21 TimHieuDangBoDaNang1925 2015

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

Banner PCI 2017

homthu

bannerxebus

banner

button khaosat  

da nang 20 nam truc thuoc trung uong

Video clip

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan

tiep cong dan

baochi

tracuu

logo2017 VanHoaVanMInhDothi

Banner 1Cua