Trưng cầu ý kiến

title Filter     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục
1.  Mời góp ý Dự thảo sửa đổi Quy chế phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt giữa Bộ GTVT và UBND thành phố
2.  Góp ý dự thảo Thông tư quy định về đường ngang đường sắt và cấp giấy phép xây dựng công trình trong phạm vi đất dành cho đường sắt
3.  Mời góp ý Dự thảo Thông tư quy định về giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt
4.  Mời góp ý Dự thảo TCVN Tiêu chuẩn phân cấp kỹ thuật đường thủy nội địa
5.  Mời góp ý Thông tư quy định về kết nối tín hiệu đèn giao thông đường bộ với tín hiệu đèn trên đường bộ tại đường ngang; cung cấp thông tin hỗ trợ cảnh giới tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt
6.  Mời góp ý Dự thảo Thông tư (lần 1) quy định về giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt
7.  Góp ý dự thảo lần một Thông tư quy định về đường ngang đường sắt và cấp giấy phép xây dựng công trình trong phạm vi đất dành cho đường sắt
8.  Góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đường sắt và dự thảo Nghị định quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt
9.  Báo cáo Đề án Liên kết phát triển mạng lưới hạ tầng giao thông vận tải giữa Đà Nẵng và các địa phương vùng kinh tế trọng điểm miền trung
10.  Báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển GTVT đường THỦY NỘI ĐỊA Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
11.  Góp ý dự thảo Quy chế phối hợp quản lý trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
12.  Góp ý hai dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) “Hệ thống thông điệp dữ liệu trên đường cao tốc” và “Hệ thống thông tin liên lạc trên đường cao tốc”.
13.  Đề nghị góp ý luật đường sắt (dự thảo ngày 20/3/2017)
14.  Góp ý Luật đường sắt sửa đổi
15.  Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 159/2005/QĐ-UBND Quy định về phân cấp quản lý trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố
16.  Đề nghị góp ý kiến dự thảo “Quy định quản lý thí điểm hoạt động xe điện bốn bánh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”
17.  Đề nghị góp ý kiến dự thảo Đề án "Tăng cường đảm bảo trật tự ATGT nông thôn đến năm 2020
18.  Góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố biểu cước vận tải biển, biểu giá dịch vụ cảng
19.  Góp ý dự thảo Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 37/2013/TT-BGTVT
20.  Đề xuất sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13/2009/TT-BGTVT quy định về tốc độ và khoảng cách
 

Banner 70ChuTichHoChiMinhKeuGoiThiDuaAiQuoc

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner QuangBaDuLichHaLong07042018

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

Banner PCI 2017

homthu

bannerxebus

banner

button khaosat  

da nang 20 nam truc thuoc trung uong

Video clip

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan

tiep cong dan

baochi

tracuu

logo2017 VanHoaVanMInhDothi

Banner 1Cua

12.BANNER KeKhaiGia