Tin Chất Lượng Công Trình

Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 38/2017/TT-BGTVT ngày 01/11/2017

PDF.  Array In Array  Email
Thứ ba, 12 Tháng mười hai 2017 17:03

   Ngày 01/11/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 38/2017/TT-BGTVT ngày 01/11/2017 để Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2014/TT- BGTVT ngày 08/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì công trình đường bộ sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương.


   Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2017.


   Chi tiết xem tại file đính kèm cuối bài viết.


P. QLCLCTGT

 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông

PDF.  Array In Array  Email
Thứ ba, 14 Tháng mười một 2017 09:50
   Ngày 09 tháng 10 năm 2017 Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã ký ban hành Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT về việc sửa đổi một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, cụ thể sửa đổi 14 điểm như sau:


   - Phạm vi bảo vệ trên không của công trình đường bộ;


   - Khoảng cách an toàn đường bộ theo chiều ngang và chiều sâu đối với công trình thiết yếu;


   - Sử dụng, khai thác phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;


   - Quản lý, sử dụng, khai...
Chi tiết
 

Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 10/2017/TT-BXD kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy QCVN 16:2017/BXD

PDF.  Array In Array  Email
Thứ ba, 14 Tháng mười một 2017 09:42
   Ngày 29/9/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 10/2017/TT-BXD kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy QCVN 16:2017/BXD.


   Thông tư này hướng dẫn hoạt động chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng quy định tại QCVN 16:2017/BXD được sản xuất trong nước, nhập khẩu trước khi lưu thông trên thị trường và sử dụng vào các công trình xây dựng.


   Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018. Chi tiết...
Chi tiết
 

Tăng cường công tác quản lý đối với các tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng mang mã số LAS-XD do Bộ Giao thông Vận tải quản lý

PDF.  Array In Array  Email
Thứ hai, 30 Tháng mười 2017 14:37
   Ngày 12/10/2017 Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã ban hành Công văn số 11574/BGTVT-KHCN về việc tăng cường công tác quản lý đối với các tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng mang mã số LAS-XD do Bộ GTVT quản lý.


   Trong Công văn 11574/BGTVT-KHCN Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu:


   1. Vụ Khoa học Công nghệ


   - Tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các tổ chức hoạt động thí nghiệm mang mã số LAS-XD do Bộ GTVT quản lý theo quy định tại Nghị định số 62/2016/NĐ-CP và Thông tư số 06/2017/TT-BXD.


   - Phối hợp với Cục Quản lý...
Chi tiết
 

Baner DatLichHenTrucTuyen

bannernhothidbdo21 TimHieuDangBoDaNang1925 2015

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

Banner PCI 2017

homthu

bannerxebus

banner

button khaosat  

da nang 20 nam truc thuoc trung uong

Video clip

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan

tiep cong dan

baochi

tracuu

logo2017 VanHoaVanMInhDothi

Banner 1Cua