Công tác Thanh tra – Kiểm tra

Kế hoạch Thanh tra, kiểm tra năm 2012 của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng

Thứ tư, 14 Tháng mười hai 2011 07:30 PDF.  Array In Array  Email
 

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

KẾ HOẠCH

Thanh tra, kiểm tra năm 2012 của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng

(Ban hành kèm theo Quyết định số 993/QĐ-SGTVT ngày 09 tháng 12 năm 2011

của Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng)

I. MỤC ĐÍCH...
Chi tiết
 

DoiThoai25072018

Banner 70ChuTichHoChiMinhKeuGoiThiDuaAiQuoc

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner QuangBaDuLichHaLong07042018

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

Banner PCI 2017

homthu

bannerxebus

banner

button khaosat  

da nang 20 nam truc thuoc trung uong

Video clip

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan

tiep cong dan

baochi

tracuu

logo2017 VanHoaVanMInhDothi

Banner 1Cua

12.BANNER KeKhaiGia