Mời thầu và Kết quả đấu thầu

Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu và Hồ sơ mời thầu Gói thầu B54a: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ tại Trạm xử lý nước thải Hòa Xuân thuộc Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng

PDF.  Array In Array  Email
Thứ tư, 04 Tháng giêng 2012 15:54
   Ngày 04/01/2012, Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-SGTVT về việc thẩm định và phê duyệt Kế hoạch đấu thầu và Hồ sơ mời thầu gói thầu B54a: "Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ tại Trạm xử lý nước thải Hòa Xuân":
   1. Tên gói thầu: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ tại Trạm xử lý nước thải...
Chi tiết
 

Phê duyệt Danh sách tư vấn đáp ứng yêu cầu kỹ thuật Gói thầu D60: Dịch vụ tư vấn lập Đánh giá môi trường và xã hội Dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng

PDF.  Array In Array  Email
Thứ năm, 29 Tháng mười hai 2011 10:57
   Ngày 27/12/2011, Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 1094/QĐ-SGTVT về việc phê duyệt Danh sách tư vấn đáp ứng yêu cầu kỹ thuật gói thầu D60 – Dịch vụ tư vấn lập Đánh giá môi trường và xã hội Dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng. Danh sách các tư vấn đáp ứng yêu cầu kỹ thuật gói thầu theo thứ tự xếp hạng từ cao đến thấp như sau:
   1...
Chi tiết
 

Phê duyệt Danh sách tư vấn đáp ứng yêu cầu kỹ thuật Gói thầu D34b: Dịch vụ tư vấn giám sát thực hiện kế hoạch quản lý môi trường giai đoạn 2 thuộc Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng

PDF.  Array In Array  Email
Thứ năm, 29 Tháng mười hai 2011 10:54
   Ngày 27/12/2011, Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 1095/QĐ-SGTVT về việc phê duyệt Danh sách tư vấn đáp ứng yêu cầu kỹ thuật gói thầu D34b - Dịch vụ tư vấn giám sát thực hiện kế hoạch quản lý môi trường giai đoạn 2 thuộc Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng. Danh sách các tư vấn đáp ứng yêu cầu kỹ thuật gói thầu theo thứ tự xếp...
Chi tiết
 

Phê duyệt Danh sách tư vấn đáp ứng yêu cầu kỹ thuật Gói thầu D35b: Dịch vụ tư vấn giám sát kế hoạch hành động tái định cư giai đoạn 2 thuộc Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng

PDF.  Array In Array  Email
Thứ ba, 27 Tháng mười hai 2011 13:57
   Ngày 22/12/2011, Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 1070/QĐ-SGTVT về việc Phê duyệt Danh sách tư vấn đáp ứng yêu cầu kỹ thuật Gói thầu D35b: Dịch vụ tư vấn giám sát kế hoạch hành động tái định cư giai đoạn 2 thuộc Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng. Danh sách các tư vấn đáp ứng yêu cầu kỹ thuật gói thầu theo thứ tự xếp...
Chi tiết
 

Baner DatLichHenTrucTuyen

bannernhothidbdo21 TimHieuDangBoDaNang1925 2015

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

Banner PCI 2017

homthu

bannerxebus

banner

button khaosat  

da nang 20 nam truc thuoc trung uong

Video clip

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan

tiep cong dan

baochi

tracuu

logo2017 VanHoaVanMInhDothi

Banner 1Cua

12.BANNER KeKhaiGia