Mời thầu và Kết quả đấu thầu

Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu và Hồ sơ mời thầu Gói thầu A45: Nâng cấp Khu thu nhập thấp An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng thuộc Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng

PDF.  Array In Array  Email
Thứ ba, 17 Tháng giêng 2012 07:29
   Sở Giao thông vận tải đã ra Quyết định số 30/QĐ-SGTVT ngày 10/01/2012 về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu và Hồ sơ mời thầu gói thầu A45: Nâng cấp Khu thu nhập thấp An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng thuộc Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng với các nội dung chính như sau:
   1. Tên gói thầu: Nâng cấp khu thu nhập thấp An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng thuộc...
Chi tiết
 

Thống nhất Kết quả đánh giá tổng hợp đề xuất kỹ thuật và tài chính gói thầu D60

PDF.  Array In Array  Email
Thứ bảy, 14 Tháng giêng 2012 09:25
   Ngày 11/01/2012, Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng đã có Công văn số 59/SGTVT-KH về việc thống nhất Kết quả đánh giá tổng hợp đề xuất kỹ thuật và tài chính gói thầu D60: Dịch vụ tư vấn lập Đánh giá môi trường và xã hội thuộc dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng và cho phép mời Tư vấn có điểm tổng hợp cao nhất là Công ty cổ phần hạ tầng Thăng Long (Infra-Thang Long)...
Chi tiết
 

Thống nhất Kết quả đánh giá tổng hợp đề xuất kỹ thuật và tài chính gói thầu D35b

PDF.  Array In Array  Email
Thứ bảy, 14 Tháng giêng 2012 09:19
   Ngày 10/01/2012, Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng đã có Công văn số 48/SGTVT-KH về việc thống nhất Kết quả đánh giá tổng hợp đề xuất kỹ thuật và tài chính gói thầu D35b: Dịch vụ tư vấn Giám sát thực hiện kế hoạch hành động tái định cư giai đoạn 2 thuộc dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng và cho phép mời Tư vấn có điểm tổng hợp cao nhất là Công ty TNHH Tư...
Chi tiết
 

Thống nhất Kết quả đánh giá tổng hợp đề xuất kỹ thuật và tài chính gói thầu D34b

PDF.  Array In Array  Email
Thứ bảy, 14 Tháng giêng 2012 09:14
   Ngày 11/01/2012, Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng đã có Công văn số 53/SGTVT-KH về việc thống nhất Kết quả đánh giá tổng hợp đề xuất kỹ thuật và tài chính gói thầu D34b: Dịch vụ tư vấn Giám sát thực hiện kế hoạch quản lý môi trường giai đoạn 2 thuộc dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng và cho phép mời Tư vấn có điểm tổng hợp cao nhất là Trung tâm công nghệ...
Chi tiết
 

Baner DatLichHenTrucTuyen

bannernhothidbdo21 TimHieuDangBoDaNang1925 2015

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

Banner PCI 2017

homthu

bannerxebus

banner

button khaosat  

da nang 20 nam truc thuoc trung uong

Video clip

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan

tiep cong dan

baochi

tracuu

logo2017 VanHoaVanMInhDothi

Banner 1Cua

12.BANNER KeKhaiGia