Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
# Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
81 74/2015/TT-BGTVT Quy định về giải quyết sự cố, tai nạn giao thông trên đường sắt đô thị 24/11/2015 10/01/2016
82 119/2015/NĐ-CP Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng 13/11/2015 10/02/2016
83 73/2015/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe khách Sửa đổi lần 1 năm 2015 11/11/2015 01/04/2016
84 70/2015/TT-BGTVT Quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 09/11/2015 01/01/2016
85 62/2015/TT-BGTVT Quy định về đường ngang 04/11/2015 01/01/2016
86 58/2015/TT-BGTVT Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. 20/10/2015 01/01/2016
87 1134/QĐ-BXD Về việc Công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng 08/10/2015 08/10/2015
88 986/HD-SNV Quản lý, khai thác sử dụng hồ sơ, tài liệu lưu trữ 17/08/2015 17/08/2015
89 59/2015/NĐ-CP Nghị định về quản lý dự án đầu tư. 18/06/2015 05/08/2015
90 19/2015/TTLT-BGTVT-B Thông tư liên tịch hướng dẫn về vận tải hành khách du lịch bằng xe ô tô và cấp biển hiệu cho xe ô tô vận tải khách du lịch 25/05/2015 15/07/2015
91 03/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp 06/05/2015 01/07/2015
92 13/2015/QĐ-TTg Cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt 05/05/2015 01/07/2015
93 37/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng 22/04/2015 15/06/2015
94 10/2015/TT-BGTVT Quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô. 15/04/2015 01/06/2015
95 09/2015/TT-BGTVT Quy định về cung cấp, quản lý và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô 15/04/2015 01/06/2015
96 07/2015/QĐ-UBND Ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng cho vận tải hành khách bằng xe buýt tại thành phố Đà Nẵng 20/03/2015 01/04/2015
97 438/SNV-QLVTLT V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1032/QĐ-UBND về việc đánh giá xếp loại công tác văn thư lưu trữ 06/03/2015 06/03/2015
98 24/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa. 27/02/2015 01/05/2015
99 15/2015/NĐ-CP Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư 14/02/2015 10/04/2015
100 01/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn 14/02/2015 15/04/2015

Banner 70ChuTichHoChiMinhKeuGoiThiDuaAiQuoc

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner QuangBaDuLichHaLong07042018

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

Banner PCI 2017

homthu

bannerxebus

banner

button khaosat  

da nang 20 nam truc thuoc trung uong

Video clip

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan

tiep cong dan

baochi

tracuu

logo2017 VanHoaVanMInhDothi

Banner 1Cua

12.BANNER KeKhaiGia