Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
# Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
61 79/2015/TT-BGTVT Ban hanh Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiêu chuẩn Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ 10/12/2015 01/04/2016
62 1662/HD-SNV Về việc báo cáo thông kê cơ sở, tổng hợp và tự đánh giá, xếp loại công tác văn thư lưu trữ trực tuyến 07/12/2015 07/12/2015
63 6533/TCĐBVN-QLPT&NL hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn các thành viên hội đồng, tổ sát hạch lái xe và công tác quản lý sát hạch viên 26/11/2015 01/01/2016
64 6534/TCĐBVN-QLPT&NL Hướng dẫn thực hiện quy trình sát hạch lái xe hạng A1, A2 26/11/2015 01/01/2016
65 6535/TCĐBVN-QLPT&NL Hướng dẫn thực hiện quy trình sát hạch lái xe hạng A3, A4 26/11/2015 01/01/2016
66 6536/TCĐBVN-QLPT&NL Hướng dẫn thực hiện quy trình sát hạch lái xe hạng FB2, FD và FE 26/11/2015 01/01/2016
67 6537/TCĐBVN-QLPT&NL Hướng dẫn thực hiện quy trình sát hạch lái xe hạng B1, B2, C, D và E 26/11/2015 01/01/2016
68 6538/TCĐBVN-QLPT&NL Hướng dẫn thực hiện quy trình sát hạch lái xe hạng FC 26/11/2015 01/01/2016
69 74/2015/TT-BGTVT Quy định về giải quyết sự cố, tai nạn giao thông trên đường sắt đô thị 24/11/2015 10/01/2016
70 119/2015/NĐ-CP Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng 13/11/2015 10/02/2016
71 73/2015/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe khách Sửa đổi lần 1 năm 2015 11/11/2015 01/04/2016
72 70/2015/TT-BGTVT Quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 09/11/2015 01/01/2016
73 62/2015/TT-BGTVT Quy định về đường ngang 04/11/2015 01/01/2016
74 58/2015/TT-BGTVT Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. 20/10/2015 01/01/2016
75 1134/QĐ-BXD Về việc Công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng 08/10/2015 08/10/2015
76 986/HD-SNV Quản lý, khai thác sử dụng hồ sơ, tài liệu lưu trữ 17/08/2015 17/08/2015
77 59/2015/NĐ-CP Nghị định về quản lý dự án đầu tư. 18/06/2015 05/08/2015
78 19/2015/TTLT-BGTVT-B Thông tư liên tịch hướng dẫn về vận tải hành khách du lịch bằng xe ô tô và cấp biển hiệu cho xe ô tô vận tải khách du lịch 25/05/2015 15/07/2015
79 03/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp 06/05/2015 01/07/2015
80 13/2015/QĐ-TTg Cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt 05/05/2015 01/07/2015

Baner DatLichHenTrucTuyen

bannernhothidbdo21 TimHieuDangBoDaNang1925 2015

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

Banner PCI 2017

homthu

bannerxebus

banner

button khaosat  

da nang 20 nam truc thuoc trung uong

Video clip

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan

tiep cong dan

baochi

tracuu

logo2017 VanHoaVanMInhDothi

Banner 1Cua

12.BANNER KeKhaiGia