Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
# Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
41 135/2016/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 09/09/2016 15/11/2016
42 07-CT/TW Chỉ thị của ban bí thư về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới 05/09/2016 05/09/2016
43 23/QĐ-UBND Ban hành Quy định về quản lý, khai thác vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 06/07/2016 16/07/2016
44 64/2016/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24-2-2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 01/07/2016 01/07/2016
45 63/2016/NĐ-CP Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe 01/07/2016 01/07/2016
46 65/2016/NĐ-CP Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và sát hạch lái xe 01/07/2016 01/07/2016
47 99/2016/NĐ-CP Về quản ký và sử dụng con dấu 01/07/2016 01/07/2016
48 96/2016/NĐ-CP Quy định điều kiện vê an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề được đầu tư kinh doanh có điều kiện 01/07/2016 01/07/2016
49 71/2016/NĐ-CP Quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án 01/07/2016 01/07/2016
50 18/2016/TT-BXD Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình 30/06/2016 15/08/2016
51 46/2016/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt 26/05/2016 01/08/2016
52 07/2016/TTLT-BGTVT-B Phối hợp trao đổi, xử lý thông tin trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn hàng không dân dụng. 18/04/2016 01/06/2016
53 12/2016/QĐ-UBND Sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung của Quy định về phân luồng tuyến và thời gian hoạt động đối với các phương tiện tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố. 26/03/2016 05/04/2016
54 10/2016/TT-BXD Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng. 15/03/2016 30/04/2016
55 05/2016/TT-BXD Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng 10/03/2016 01/05/2016
56 06/2016/TT-BXD Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng 10/03/2016 01/05/2016
57 08/2016/TT-BXD Hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng 10/03/2016 01/05/2016
58 34/QĐ-SGTVT Ban hành danh mục hồ sơ dự kiến 2016 07/01/2016 07/01/2016
59 92/2015/TT-BGTVT Quy định về quy trình lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô 31/12/2015 01/03/2016
60 91/2015/TT-BGTVT Quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ 31/12/2015 01/03/2016

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

Banner PCI 2017

homthu

bannerxebus

banner

button khaosat  

da nang 20 nam truc thuoc trung uong

Video clip

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan

tiep cong dan

baochi

tracuu

logo2017 VanHoaVanMInhDothi

Banner 1Cua

12.BANNER KeKhaiGia