Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
# Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
41 64/2016/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24-2-2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 01/07/2016 01/07/2016
42 63/2016/NĐ-CP Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe 01/07/2016 01/07/2016
43 65/2016/NĐ-CP Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và sát hạch lái xe 01/07/2016 01/07/2016
44 99/2016/NĐ-CP Về quản ký và sử dụng con dấu 01/07/2016 01/07/2016
45 96/2016/NĐ-CP Quy định điều kiện vê an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề được đầu tư kinh doanh có điều kiện 01/07/2016 01/07/2016
46 71/2016/NĐ-CP Quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án 01/07/2016 01/07/2016
47 18/2016/TT-BXD Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình 30/06/2016 15/08/2016
48 46/2016/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt 26/05/2016 01/08/2016
49 07/2016/TTLT-BGTVT-B Phối hợp trao đổi, xử lý thông tin trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn hàng không dân dụng. 18/04/2016 01/06/2016
50 12/2016/QĐ-UBND Sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung của Quy định về phân luồng tuyến và thời gian hoạt động đối với các phương tiện tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố. 26/03/2016 05/04/2016
51 10/2016/TT-BXD Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng. 15/03/2016 30/04/2016
52 05/2016/TT-BXD Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng 10/03/2016 01/05/2016
53 06/2016/TT-BXD Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng 10/03/2016 01/05/2016
54 08/2016/TT-BXD Hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng 10/03/2016 01/05/2016
55 34/QĐ-SGTVT Ban hành danh mục hồ sơ dự kiến 2016 07/01/2016 07/01/2016
56 92/2015/TT-BGTVT Quy định về quy trình lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô 31/12/2015 01/03/2016
57 91/2015/TT-BGTVT Quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ 31/12/2015 01/03/2016
58 85/2015/TT-BGTVT quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hàng không 31/12/2015 01/03/2016
59 136/2015/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công 31/12/2015 15/02/2016
60 82/2015/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về động cơ sử dựng cho xe mô tô, xe gắn máy điện và quy chuẩn quốc gia về ắc quy sử dụng cho xe mô tô, xe gắn máy điện. 30/12/2015 01/07/2016

Baner DatLichHenTrucTuyen

bannernhothidbdo21 TimHieuDangBoDaNang1925 2015

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

Banner PCI 2017

homthu

bannerxebus

banner

button khaosat  

da nang 20 nam truc thuoc trung uong

Video clip

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan

tiep cong dan

baochi

tracuu

logo2017 VanHoaVanMInhDothi

Banner 1Cua

12.BANNER KeKhaiGia