Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
# Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
241 3332/QĐ-BGTVT Ban hành Quy định đánh giá xếp hạng năng lực các tổ chức Tư vấn xây dựng ngành giao thông vận tải 24/12/1012 24/12/2012
242 Luật Ch. giao cônghệ Luật Chuyển giao công nghệ - -
243 Luật Đấu thầu Luật Đấu thầu - -
244 Luật 38/2009/QH12 Luật Xây dựng & đấu thầu sửa đổi, bổ sung - -
245 Luật QHĐT Luật Quy hoạch đô thị - -
246 NĐ 85/2009/NĐ-CP Huong dan Luật dau thau -thay the ND58 - -
247 NĐ 113/2009/NĐ-CP Về giám sát, đánh giá đầu tư - -
248 NĐ 112/2009/NĐ-CP Quản lý chi phí đầu tư xây dựng - -
249 NĐ 108/2009/NĐ-CP Hướng dẫn hợp đồng BOT, BTO, BT - -
250 NĐ 83/2009/NĐ-CP Sửa đổi bổ sung một số điều của NĐ12/2009/NĐ-CP - -
251 NĐ 23/2009/NĐ-CP Xử phạt hành chính trong hoạt động xây dựng - -
252 NĐ 12/2009/NĐ-CP Về quản lý dự án đầu tư xây dựng - -
253 Luật 30/2009/QH12 Về quy hoạch Xây dựng - -
254 TT 40/2009/TT-BXD Áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài - -
255 TT 22/2009/TT-BXD Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng - -
256 TT 27/2009/TT-BXD Quản lý chất lượng công trình xây dựng - -
257 Nghị định 11/2010/NĐ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ - -
258 QCVN 07:2010/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ - -
259 22 TCN 282 - 02 Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử sơn tín hiệu giao thông, sơn vạch đường nhiệt dẻo - 18/09/2002
260 9297/BGTVT-KHCN Triển khai các giải pháp khắc phục hằn lún vệt bánh xe sau khi đưa công trình vào khai thác, sử dụng - -

Banner 70ChuTichHoChiMinhKeuGoiThiDuaAiQuoc

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner QuangBaDuLichHaLong07042018

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

Banner PCI 2017

homthu

bannerxebus

banner

button khaosat  

da nang 20 nam truc thuoc trung uong

Video clip

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan

tiep cong dan

baochi

tracuu

logo2017 VanHoaVanMInhDothi

Banner 1Cua

12.BANNER KeKhaiGia