Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
# Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
181 27/2012/NĐ-CP Quy định xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức 06/04/2012 25/05/2012
182 08/2012/TT-BGTVT Hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ hoàng gia Căm Phu Chia về vận tải thủy 23/03/2012 01/06/2012
183 18/2012/NĐ-CP quy định về việc lập, quản lý và sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ 13/03/2012 01/06/2012
184 280/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2020 08/03/2012 08/03/2012
185 06/2012/TT-BGTVT Quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ 08/03/2012 01/05/2012
186 13/2012/NĐ-CP ban hành Điều lệ Sáng kiến 02/03/2012 25/04/2012
187 427/QĐ-BGTV Ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2012 của Bộ GTVT 01/03/2012 01/03/2012
188 04/2012/QĐ-UBND Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 24/02/2012 05/03/2012
189 03/2012/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy chế Quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam” ban hành kèm theo Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ 16/01/2012 01/03/2012
190 73/2011/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam 30/12/2011 01/07/2012
191 25/2011/TT-BTP Về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch 25/12/2011 01/03/2012
192 3473/QĐ-BKHCN Công bố Tiêu chuẩn quốc gia 19/11/2011 19/11/2011
193 TCVN 8791:2011 Sơn tín hiệu giao thông – Vật liệu kẻ đường phản quang nhiệt dẻo – Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, thi công và nghiệm thu 19/11/2011 19/11/2011
194 04/2010/TT-BXD THÔNG TƯ Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 01/11/2011 01/11/2011
195 1792/CT-TTg Về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ 15/10/2011 15/10/2011
196 14/CT-UBND Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 10/10/2011 10/10/2011
197 60/2011/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa 20/07/2011 15/09/2011
198 86/2011/TT-BTC Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước 17/06/2011 05/08/2011
199 43/2011/NĐ-CP Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử 13/06/2011 01/10/2011
200 72/2011/TTLT-BTC-BGT Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đào tạo lái xe cơ giới đường bộ 27/05/2011 12/07/2011

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner QuangBaDuLichHaLong07042018

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

Banner PCI 2017

homthu

bannerxebus

banner

button khaosat  

da nang 20 nam truc thuoc trung uong

Video clip

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan

tiep cong dan

baochi

tracuu

logo2017 VanHoaVanMInhDothi

Banner 1Cua

12.BANNER KeKhaiGia