Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
# Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
181 17/2012/TT-BGTVT Quy ước kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ 29/05/2012 01/01/2013
182 1207/QĐ-BGTVT Về việc sử dụng Giấy phép lái xe bằng vật liệu PET 29/05/2012 29/05/2012
183 QCVN 41: 2012/BGTVT Ban hành theo Thông tư số 17/2012/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2012. 29/05/2012 29/05/2012
184 1162/QĐ-BGTVT Ban hành Quy định tạm thời về thiết kế, thi công và nghiệm thu lớp tái sinh nguội tại chỗ bằng bitum bọt và xi măng trong kết cấu áo đường ô tô 23/05/2012 23/05/2012
185 73/2012/TT-BTC Hướng dẫn về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ 14/05/2012 01/07/2012
186 15/2012/TT-BGTVT Thông tư quy định về trang bị và sử dụng áo phao cứu sinh, dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân trên phương tiện thủy nội địa vận tải hành khách ngang sông 10/05/2012 17/07/2012
187 01/2012/TT-BXD Hướng dẫn về thủ tục cấp giấy phép thầu và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam 08/05/2012 26/06/2012
188 68/2012/TT-BTC Quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân 26/04/2012 15/06/2012
189 27/2012/NĐ-CP Quy định xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức 06/04/2012 25/05/2012
190 08/2012/TT-BGTVT Hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ hoàng gia Căm Phu Chia về vận tải thủy 23/03/2012 01/06/2012
191 18/2012/NĐ-CP quy định về việc lập, quản lý và sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ 13/03/2012 01/06/2012
192 280/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2020 08/03/2012 08/03/2012
193 06/2012/TT-BGTVT Quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ 08/03/2012 01/05/2012
194 13/2012/NĐ-CP ban hành Điều lệ Sáng kiến 02/03/2012 25/04/2012
195 427/QĐ-BGTV Ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2012 của Bộ GTVT 01/03/2012 01/03/2012
196 04/2012/QĐ-UBND Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 24/02/2012 05/03/2012
197 03/2012/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy chế Quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam” ban hành kèm theo Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ 16/01/2012 01/03/2012
198 73/2011/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam 30/12/2011 01/07/2012
199 25/2011/TT-BTP Về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch 25/12/2011 01/03/2012
200 3473/QĐ-BKHCN Công bố Tiêu chuẩn quốc gia 19/11/2011 19/11/2011

Banner 70ChuTichHoChiMinhKeuGoiThiDuaAiQuoc

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner QuangBaDuLichHaLong07042018

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

Banner PCI 2017

homthu

bannerxebus

banner

button khaosat  

da nang 20 nam truc thuoc trung uong

Video clip

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan

tiep cong dan

baochi

tracuu

logo2017 VanHoaVanMInhDothi

Banner 1Cua

12.BANNER KeKhaiGia