Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
# Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
181 06/2012/TT-BGTVT Quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ 08/03/2012 01/05/2012
182 13/2012/NĐ-CP ban hành Điều lệ Sáng kiến 02/03/2012 25/04/2012
183 427/QĐ-BGTV Ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2012 của Bộ GTVT 01/03/2012 01/03/2012
184 04/2012/QĐ-UBND Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 24/02/2012 05/03/2012
185 03/2012/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy chế Quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam” ban hành kèm theo Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ 16/01/2012 01/03/2012
186 73/2011/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam 30/12/2011 01/07/2012
187 25/2011/TT-BTP Về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch 25/12/2011 01/03/2012
188 3473/QĐ-BKHCN Công bố Tiêu chuẩn quốc gia 19/11/2011 19/11/2011
189 TCVN 8791:2011 Sơn tín hiệu giao thông – Vật liệu kẻ đường phản quang nhiệt dẻo – Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, thi công và nghiệm thu 19/11/2011 19/11/2011
190 04/2010/TT-BXD THÔNG TƯ Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 01/11/2011 01/11/2011
191 1792/CT-TTg Về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ 15/10/2011 15/10/2011
192 14/CT-UBND Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 10/10/2011 10/10/2011
193 60/2011/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa 20/07/2011 15/09/2011
194 86/2011/TT-BTC Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước 17/06/2011 05/08/2011
195 43/2011/NĐ-CP Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử 13/06/2011 01/10/2011
196 72/2011/TTLT-BTC-BGT Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đào tạo lái xe cơ giới đường bộ 27/05/2011 12/07/2011
197 39/2011/TT-BGTVT HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 11/2010/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 02 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 18/05/2011 03/07/2011
198 38/2011/TT-BGTVT Hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 18/05/2011 03/07/2011
199 40/2011/TT-BGTVT Quy định thủ tục xét, tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Giao thông vận tải Việt Nam” 18/05/2011 03/07/2011
200 579/QĐ-TTg Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011 – 2020 19/04/2011 19/04/2011

Baner DatLichHenTrucTuyen

bannernhothidbdo21 TimHieuDangBoDaNang1925 2015

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

Banner PCI 2017

homthu

bannerxebus

banner

button khaosat  

da nang 20 nam truc thuoc trung uong

Video clip

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan

tiep cong dan

baochi

tracuu

logo2017 VanHoaVanMInhDothi

Banner 1Cua

12.BANNER KeKhaiGia