Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
# Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
161 1873/QĐ-BGTVT phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng công tác đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và phương tiện thủy nội địa góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông (TNGT) và ô nhiễm môi trường 08/08/2012 08/08/2012
162 29/2012/TT-BGTVT Quy định về việc cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã có biển số đăng ký hoặc đã qua sử dụng được phép nhập khẩu 31/07/2012 01/10/2012
163 02/2012/TT-BXD Hướng dẫn một số nội dung về bảo trì công trình dân dụng, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị 22/06/2012 01/08/2012
164 102/2012/TT-BTC Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí 21/06/2012 10/08/2012
165 15/2012/QH13 Luật xử lý vi phạm hành chính 20/06/2012 01/07/2013
166 16/NQ-CP Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/T.Ư ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 08/06/2012 08/06/2012
167 19/2012/TT-BGTVT quy định về bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô của cơ sở sản xuất, thương nhân nhập khẩu xe ô tô 06/06/2012 01/08/2012
168 18/2012/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ 06/06/2012 01/01/2013
169 17/2012/TT-BGTVT Quy ước kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ 29/05/2012 01/01/2013
170 1207/QĐ-BGTVT Về việc sử dụng Giấy phép lái xe bằng vật liệu PET 29/05/2012 29/05/2012
171 QCVN 41: 2012/BGTVT Ban hành theo Thông tư số 17/2012/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2012. 29/05/2012 29/05/2012
172 1162/QĐ-BGTVT Ban hành Quy định tạm thời về thiết kế, thi công và nghiệm thu lớp tái sinh nguội tại chỗ bằng bitum bọt và xi măng trong kết cấu áo đường ô tô 23/05/2012 23/05/2012
173 73/2012/TT-BTC Hướng dẫn về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ 14/05/2012 01/07/2012
174 15/2012/TT-BGTVT Thông tư quy định về trang bị và sử dụng áo phao cứu sinh, dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân trên phương tiện thủy nội địa vận tải hành khách ngang sông 10/05/2012 17/07/2012
175 01/2012/TT-BXD Hướng dẫn về thủ tục cấp giấy phép thầu và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam 08/05/2012 26/06/2012
176 68/2012/TT-BTC Quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân 26/04/2012 15/06/2012
177 27/2012/NĐ-CP Quy định xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức 06/04/2012 25/05/2012
178 08/2012/TT-BGTVT Hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ hoàng gia Căm Phu Chia về vận tải thủy 23/03/2012 01/06/2012
179 18/2012/NĐ-CP quy định về việc lập, quản lý và sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ 13/03/2012 01/06/2012
180 280/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2020 08/03/2012 08/03/2012

Baner DatLichHenTrucTuyen

bannernhothidbdo21 TimHieuDangBoDaNang1925 2015

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

Banner PCI 2017

homthu

bannerxebus

banner

button khaosat  

da nang 20 nam truc thuoc trung uong

Video clip

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan

tiep cong dan

baochi

tracuu

logo2017 VanHoaVanMInhDothi

Banner 1Cua

12.BANNER KeKhaiGia