Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
# Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
141 23/2012/QH13 Luật Hợp tác xã 20/11/2012 01/07/2013
142 47/2012/TT-BGTVT Quy định về tuần tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường b 12/11/2012 01/01/2013
143 50/2012/QĐ-TTg Về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định 09/11/2012 01/01/2013
144 93/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 08/11/2012 25/12/2012
145 46/2012/TT-BGTVT Quy định về đào tạo,sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ 07/11/2012 01/01/2013
146 1586/QĐ-TTG Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 24/10/2012 24/10/2012
147 1557/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức" 18/10/2012 18/10/2012
148 42/2012/TT-BGTVT Quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác đăng kiểm 16/10/2012 01/01/2013
149 72/2012/NĐ-CP Về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật 24/09/2012 10/11/2012
150 71/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP 19/09/2012 10/11/2012
151 38/2012/TT-BGTVT Quy định về quản lý, khai thác cầu chung 19/09/2012 01/01/2013
152 37/2012/TTLT-BGTVT-B Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 60/2011/NĐ-CP ngày 20/7/2011 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa 17/09/2012 10/11/2012
153 36/2012/TT-BGTVT Quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa 13/09/2012 01/12/2012
154 68/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng 12/09/2012 01/11/2012
155 1819/ĐKVN-VAR Hướng dẫn thực hiện một số điểm của Thông tư số 29/2012/TT-BGTVT ngày 31/07/2012 của Bộ Giao thông vận tải quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 10/09/2012 01/10/2012
156 35/2012/TT-BGTVT Quy định về quy định về lắp đặt báo hiệu Kilômét, địa danh và cách ghi ký hiệu, số thứ tự trên báo hiệu đường thủy nội địa 06/09/2012 01/01/2012
157 64/2012/NĐ-CP Về việc cấp giấy phép xây dựng 04/09/2012 20/10/2012
158 18-CT/TW Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông 04/09/2012 04/09/2012
159 33/2012/TT-BGTVT Quy định về đường ngang 15/08/2012 01/01/2013
160 32/2012/TT-BGTVT Quy định về kích thước giới hạn thùng chở hàng ôtô tải tự đổ, rơ moóc và sơ mi rơ moóc tải tự đổ (xe tự đổ); ôtô xi téc, rơ moóc và sơ mi rơ moóc xi téc (xe xi téc) tham gia giao thông đường bộ. 09/08/2012 01/10/2012

Baner DatLichHenTrucTuyen

bannernhothidbdo21 TimHieuDangBoDaNang1925 2015

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

Banner PCI 2017

homthu

bannerxebus

banner

button khaosat  

da nang 20 nam truc thuoc trung uong

Video clip

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan

tiep cong dan

baochi

tracuu

logo2017 VanHoaVanMInhDothi

Banner 1Cua

12.BANNER KeKhaiGia