Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
# Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
141 10/2013/TT-BXD Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng 25/07/2013 09/09/2013
142 81/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính 19/07/2013 19/07/2013
143 57/2013/NĐ-CP Về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Giao thông vận tải 31/05/2013 28/09/2013
144 05/CT-BGTVT V/v Kiện toàn bộ máy tổ chức thực hiện công tác đánh giá, báo cáo kết quả đánh giá; tổng hợp kết quả đánh giá và công bố kết quả thực hiện của các chủ đầu tư, Ban QLDA, nhà thầu tư vấn và nhà thầu xây lắp 07/05/2013 07/05/2013
145 07/2013/TT-BGTVT Quy định về quản lý, vận hành và khai thác hệ thống thông tin giấy phép lái xe 03/05/2013 01/07/2013
146 15/2013/NĐ-CP Về quản lý chất lượng công trình xây dựng 06/02/2013 01/09/2013
147 05/2013/QĐ-UBND Ban hành quy định về thi công trên đường bộ đang khai thác thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng 25/01/2013 05/02/2013
148 228/QĐ-BGTVT Quy định đánh giá kết quả thực hiện của Nhà thầu xây lắp tham gia các dự án xây dựng giao thông sử dụng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định đầu tư 23/01/2013 23/01/2013
149 10/2013/NĐ-CP Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 11/01/2013 01/03/2013
150 181/BGTVT-CQLXD Thực hiện đánh giá xếp hạng năng lực các Tổ chức Tư vấn ngành GTVT 05/01/2013 05/01/2013
151 03/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 49/2010/QH12 ngày 19/6/2010 của Quốc hội về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư 04/01/2013 20/02/2013
152 53/2012/QĐ-TTg Về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống 22/11/2012 15/01/2013
153 23/2012/QH13 Luật Hợp tác xã 20/11/2012 01/07/2013
154 47/2012/TT-BGTVT Quy định về tuần tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường b 12/11/2012 01/01/2013
155 50/2012/QĐ-TTg Về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định 09/11/2012 01/01/2013
156 93/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 08/11/2012 25/12/2012
157 46/2012/TT-BGTVT Quy định về đào tạo,sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ 07/11/2012 01/01/2013
158 1586/QĐ-TTG Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 24/10/2012 24/10/2012
159 1557/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức" 18/10/2012 18/10/2012
160 42/2012/TT-BGTVT Quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác đăng kiểm 16/10/2012 01/01/2013

Banner 70ChuTichHoChiMinhKeuGoiThiDuaAiQuoc

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner QuangBaDuLichHaLong07042018

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

Banner PCI 2017

homthu

bannerxebus

banner

button khaosat  

da nang 20 nam truc thuoc trung uong

Video clip

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan

tiep cong dan

baochi

tracuu

logo2017 VanHoaVanMInhDothi

Banner 1Cua

12.BANNER KeKhaiGia